Bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2

     

Bỏ vệt quý hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất và rút ít gọn gàng các biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) vào hai ngôi trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Trị hoàn hảo nhất của một trong những không âm bằng bao gồm nó, trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số âm ngay số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)Lúc (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân nhị vế cùng với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ hai vế đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem đoạn phim bài xích giảng với có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây nhằm học tập tốt hơn.
*

Tsi mê khảo giải thuật những bài xích tập Bài 5: Phương thơm trình đựng vệt quý hiếm hoàn hảo nhất khác • Giải bài xích 35 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2 Bỏ vệt cực hiếm xuất xắc... • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2 Giải các phương thơm... • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 Giải những phương thơm...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 8 theo chương •Chương 1: Phxay nhân và phép phân chia nhiều thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tứ giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn làm việc tốt giờ đồng hồ Anh
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương thơm trình chứa vết quý hiếm xuất xắc đối
• Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 36 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Chương 1: Phxay nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ đọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Cmùi hương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Tân oán 8 Tập 2
+ Msống rộng coi đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Câu Hỏi Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đoàn Năm 2021, Cách Viết Một Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đoàn Hay

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinch Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán thù lớp 2 Toán lớp 3 Toán thù lớp 4 Tân oán lớp 5
Toán thù lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Tân oán lớp 9
Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12

Chuyên mục: Game Tiếng Việt