Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

     

Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

Hướng dẫn:

Phân tích nhiều thức thành nhân tử (tuyệt vượt số) là chuyển đổi nhiều thức đó thành một tích của các đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

Nhiều lúc để làm lộ diện nhân tử thông thường ta yêu cầu đổi lốt các hạng tử (sử dụng đặc điểm (A = -(-A)))


Xem đoạn phim bài bác giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây nhằm học tập xuất sắc hơn.
*

Tmê man khảo giải mã các bài bác tập Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương pháp đặt nhân tử tầm thường khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Chứng minch...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương thơm 1: Phxay nhân cùng phnghiền phân tách nhiều thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn làm việc tốt giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
• Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương thơm 1: Phép nhân với phxay phân tách nhiều thức Cmùi hương 1: Tứ đọng giác Chương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương trình số 1 một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Cách Lấy Thanh Công Cụ Drawing Trong Word 2007, 2003,2013,, Dụng Bút Vẽ Trong Word

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Tân oán lớp 5
Toán lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán thù lớp 8 Toán thù lớp 9
Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12

Chuyên mục: Game Tiếng Việt