Bài tập về since và for

     

Đối cùng với bài bác tập giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ nhỏ, đông đảo dạng bài xích tập new hay sẽ nên gắn sát cùng với phần lớn phần ngữ pháp tiếng Anh bắt đầu học tập của những em. Trong bài học kinh nghiệm trước smarthack.vn vẫn gửi tới chúng ta với các em bí quyết thực hiện Since cùng For vào giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về since và for


Để giúp những em củng gắng mọi kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh về Since với For smarthack.vn liên tiếp gửi đến những em chúng ta tập tiếng Anh về Since và For.

Những bài xích tập giờ đồng hồ Anh về Since cùng For cho trẻ em tương xứng cùng với sức học tập tiếng Anh của các em học tập giờ đồng hồ Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trngơi nghỉ lên. Vì vậy, các bạn với các em hãy mang lại tphải chăng học lớp 3, lớp 4 thực hành thực tế có tác dụng phần đa bài bác tập giờ Anh này nhé!

các bài luyện tập giờ Anh về Since và For cho tthấp em

Một lần tiếp nữa smarthack.vn thông báo các em, hãy nắm vững giải pháp áp dụng Since cùng For vào giờ Anh nhằm chấm dứt bài xích tập tiếng Anh về Since với For này nhé!

*

Bài 1: Dùng 'since' hoặc 'for' để dứt câu trả lời

1. How long have sầu you lived in the United States? - I have lived in the United States ... one year.

2. How long has Mary been a nurse? - She has been a nurse ... April.

3. How long has Karen known Tom? - She has known Tom ... 1979.

4. How long have sầu they studied English? - They have studied English ... a few months.

5. How long has Karen played tennis? - She has played tennis ... a long time.

6. How long has he worn glasses? - He has worn glasses ... 1975.

7. How long has Emily played the piano? - She has played the piano ... high school.

8. How long will you be on vacation? - I will be on vacation... three weeks.

9. How long have you driven a car? - I have sầu driven a car ... my birthday.

10. How long has Ron had his new computer? - He has had his new computer ... last month.

11. How long has she owned the book shop? - She has owned the book shop ... ten years.

12. How long has Gary played football? - He has played football ... several years.

13. How long have your friends been in town? - They have been in town ... Monday.

14. How long has Mrs. Smith lived on Clark Street? - She has lived on Clark Street ... many years.

15. How long has the post office been closed? - It has been closed ... five sầu o'cloông chồng.

Bài 2:Write for or since

1. It's been raining since lunchtime.

2. Sarah has lived in Paris ... 1995

3. Paul has lived in London ... ten years.

4. I'm tired of waiting. We've been sitting here ... an hour.

5. Kevin has been looking for a job ... he left school.

6. I haven't been lớn a tiệc ngọt ... ages

7. I wonder where Joe is. I haven't seen hlặng ... last week.

8. Jane is away. She's been away ... Friday.

9. The weather is dry. It hasn't rained ... a few weeks.

Bài 3: Write questions with how long & when

1. It's raining

(how long) How long has it been raining?

(when) When did it start raining?

2. Kate is learning Japanese.

(how long/learn) ..............

(when/start) ..............

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started Unit 3: Community Service

3. I known Simon.

(how long/ you/know) ..............

(when/you/first/meet)

4. Rebecca & David are married

(How long) ..............

(When) ..............

Bài 4: Read the situations và complete the sentences.

1. It is raining. It's been raining since lunchtime. It started raining at

lunchtime.

2. Ann and Sue are friends.They first met years ago. They've

known each other for years.

4. Joe is ill. He became ill a few days ago. He has ... a few days.

5. Liz is married. She's been married for a year. She got ...

6. You have a headabít. It started when you woke up.

I've ... I woke up.

7. Sue has been in Italy for the last three weeks.

She went ...

8. You've sầu working in a khách sạn. You started sis months ago.

I've sầu ...

Bài 5: Write B's sentences using the words in brackets.

1. A: Do you often go on holiday?

B: (no/five sầu years) No, I haven't had a holiday for five sầu years.

2. A: Do you often see Sarah?

B: (no/about a month) No, ...

3. A :Do you often go to the cinema?

B: (no/a long time) .......

4. A: Do you often eat in restaurants?

B: (no/ages) No, I ...

Now write B's answers again. This time use It's ... since ...

5(1) No, it's five sầu years since had a holiday.

6(2) No, .....

7(3) ...........

8(4) No, it's ..........

*

Đáp án:

Bài 1:

1. For

2. Since

3. Since

4. For

5. For

6. Since

7. Since

8. For

9. Since

10. Since

11. For

12. For

13. Since

14. For

15. Since

Bài 2:

2. since

3. for

4. for

5. since

6. for

7. since

8. since

9. for

Bài 3:

2. How long has Kate been learning Japanese?

When did Kate start learning Japanese?

3. How long have sầu you known Simon?

When did you first meet Simon?

4. How long have sầu Rebecca và David been married?

When did Rebecca và David get married?

Bài 4:

3. He has been ill since Sunday

4. He has been ill for a few days

5. She got married a year ago

6. I've sầu had a headache since I woke up

7. She went ti Italy three weeks ago

8. I've been working in a khách sạn for six months

Bài 5:

2. No, I haven't seen Sarad for about a month

3. No, I haven't been lớn the cinema for a long time

4. No, I haven't eaten in a restaurant for ages

6. No, it's about a month since last Sarad

7. No, it's a long time since I went to the cinema

8. No, it's ages since I ate in a restaurant

Để học ngữ pháp giờ Anh đến trẻ nhỏ thích hợp và xong gần như bài bác tập tiếng Anh mang lại trẻ em, các bạn hãy đến tphải chăng học tập tức thì số đông bài học tập tiếng Anh mang lại ttốt em trên smarthack.vn nhé. Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh cho trẻ nhỏ trên smarthack.vn được tạo thành từng trình độ chuyên môn tiếng Anh khác biệt giúp những em học tiếng Anh thuận tiện hơn cùng hiệu quả hơn.


Chuyên mục: