Cấu hình e của na

     

A.Lí thuyết

I. Thứ đọng trường đoản cú những nút tích điện vào ngulặng tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp mang lại cao"

- Từ vào ra phía bên ngoài gồm 7 mức năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- Trong các lớp: Các e lần lượt chiếm phần những phân lớp theo phân mức tích điện tăng đột biến là s, p, d, f…

- Thứ đọng tự sắp xếp theo nấc năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình e của na

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguim tử

- Là cách để biểu đạt sự xắp sếp những e trong ngulặng tử trong những lớp với phân lớp

- Cách màn biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ nhất (phân lớp 1s)

* Các bước viết thông số kỹ thuật electron:

- Xác định số electron của nguyên ổn tử.

- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú nấc tích điện. (Crúc ý đến số e tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

sắt (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e hoàn toàn có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cóthông số kỹ thuật 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn gàng bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguim tố họ s, họ p, bọn họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp như thế nào thì nguyên tố là bọn họ đấy

VD:

- Ar là nguyên ổn tố p bởi vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- Fe là ngulặng tố d vị electron sau cùng của Fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- Nhận xét: Các nguyên ổn tố hồ hết bọn họ s với p

3.điểm sáng của electron phần ngoài cùng

- Đối cùng với toàn bộ những nguyên ổn tố, phần bên ngoài thuộc có tương đối nhiều nhất là 8 electron (ko tyêu thích gia vào các phản bội ứng chất hóa học (trừ một trong những đk đặc biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He bao gồm 2 electron lớp ngoài cùng)

- Klặng loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron sinh sống phần bên ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron quanh đó thuộc rất có thể là nguyên tử của ngulặng tốsắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguim tố với viết thông số kỹ thuật electron của nguyên ổn tử

- Tìm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào ngulặng tử X là

A. 4 B.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Đồng Phục Học Sinh Not Chép Mạng Nha, Thuyết Minh Về Đồng Phục Học Sinh

5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ bao gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - Xác định tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên ổn tử =>Cấu hình e của ion khớp ứng.

- Cấu hình e của ion dương: ngắn hơn số e nghỉ ngơi phân lớp bên ngoài thuộc của ngtử bởi đúng điện tích ion đó.

- Cấu hình e của ion âm: nhận thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion kia vào phân lớp ngoài thuộc của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định kết cấu ngulặng tử, đặc điểm của ngulặng tố.

- Lớp ko kể cùng có 8 e làngtố khí hiếm.

- Lớp xung quanh cùng có một, 2, 3 e làngulặng tố sắt kẽm kim loại.

- Lớp xung quanh thuộc bao gồm 5, 6, 7 lànguyên ổn tố phi kim- Lớp ngoại trừ thuộc có 4 e rất có thể là sắt kẽm kim loại, tuyệt phi kyên.

VD1: Cu2+ bao gồm thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C. 1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: Cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9


Chuyên mục: Game Tiếng Việt