Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi

     

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình thoi cạnh a, (widehat BAD = 60^0,,,SA = a) cùng SA vuông góc cùng với mặt phẳng đáy. Khoảng phương pháp trường đoản cú B đến khía cạnh phẳng (left( SCD ight)) bằng:


Phương pháp giải

Nhận xét (AB//left( SCD ight)) ( Rightarrow dleft( B;left( SCD ight) ight) = dleft( A;left( SCD ight) ight) = d)

Bài toán quy về search khoảng cách từ bỏ A mang đến phương diện phẳng (SCD)


*

Ta có: (AB//left( SCD ight)) ( Rightarrow dleft( B;left( SCD ight) ight) = dleft( A;left( SCD ight) ight) = d)

Kẻ (AH ot CD;,,AK ot SH)

(eginarraylleft{ eginarraylCD ot SA\CD ot AHendarray ight. Rightarrow CD ot left( SAH ight) Rightarrow CD ot AK Rightarrow AK ot left( SCD ight)\ Rightarrow dleft( B;;left( SCD ight) ight) = d = AK.endarray)

Xét (Delta AHD) vuông tại (H,;;angle ADH = 60^0) ta có: (AH = AD.sin 60^0 = dfracasqrt 3 2)

Áp dụng hệ thức lượng trong (Delta SAH) vuông trên (A) gồm đường cao (AK) ta có:

(AK = dfracSA.AHsqrt SA^2 + AH^2 = dfraca.dfracasqrt 3 2sqrt a^2 + dfrac3a^24 = dfracasqrt 21 7 = d)

Đáp án bắt buộc chọn là: a


...

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác cạnh $BC = a,,,AC = 2asqrt 2 $, góc $widehat ACB = 45^0$. Cạnh bên $SB$ vuông góc với khía cạnh phẳng $(ABC).$ Tính khoảng cách từ bỏ điểm $A$ đến phương diện phẳng $(SBC).$


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm lòng (ABCD) là hình chữ nhật gồm $AB = asqrt 2 $. Cạnh bên (SA = 2a) vàvuông góc với dưới mặt đáy (left( ABCD ight)). Tính khoảng cách (d) tự (D) mang lại phương diện phẳng (left( SBC ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm lòng là hình thang vuông trên (A) và (B), (AD = a,) (AB = 2a,) (BC = 3a,) (SA = 2a), (H) là trung điểm cạnh (AB), (SH) là mặt đường cao của hình chóp (S.ABCD). Tính khoảng cách từ điểm (A) mang lại phương diện phẳng (left( SCD ight)).


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm lòng (ABCD) là hình vuông vắn cạnh bằng $a$. Cạnh mặt $SA$ vuông góc với lòng, $SB$ hợp với dưới mặt đáy một góc $60^circ $. Tính khoảng cách (d) từ bỏ điểm $D$ cho mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông trung ương (O), cạnh (a.) Cạnh mặt (SA = dfracasqrt 15 2) cùng vuông góc cùng với dưới mặt đáy (left( ABCD ight).) Tính khoảng cách (d) từ bỏ (O) cho mặt phẳng (left( SBC ight).)


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác đông đảo cạnh $a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng $left( ABC ight)$; góc giữa mặt đường trực tiếp $SB$ với mặt phẳng $left( ABC ight)$ bởi $60^0$. Điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của cạnh $AB$. Tính khoảng cách (d) từ $B$ mang đến mặt phẳng $left( SMC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm lòng $ABC$ là tam giác rất nhiều cạnh $a$. Cạnh mặt $SA = asqrt 3 $ và vuông góc với mặt dưới $left( ABC ight)$. Tính khoảng cách $d$ tự $A$ mang đến khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$, $AB = a, m AC = asqrt 3 $. Tam giác $SBC$ đầy đủ cùng nằm trong khía cạnh phẳng vuông cùng với lòng. Tính khoảng cách $d$ từ $B$ mang đến phương diện phẳng $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, những ở bên cạnh của hình chóp bằng nhau cùng bởi $2a$. Tính khoảng cách $d$ tự $A$ cho phương diện phẳng $left( SCD ight)$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi $1$. Tam giác $SAB$ phần nhiều và nằm trong khía cạnh phẳng vuông góc với đáy $left( ABCD ight)$. Tính khoảng cách $d$ tự $A$ mang đến $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp tứ đọng giác đầy đủ $S.ABCD$ tất cả cạnh lòng bởi $1$, kề bên phù hợp với mặt dưới một góc $60^0$. Tính khoảng cách (d) trường đoản cú $O$ mang đến mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp (S.ACBD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang vuông trên (A) và (B). Cạnh mặt (SA) vuông góc cùng với đáy, (SA = AB = BC = 1), (AD = 2). Tính khoảng cách (d) tự điểm (A) đến mặt phẳng (left( SBD ight)).

Xem thêm: Thế Nào Là Chất Trữ Tình Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trữ Tình Trong Tiếng Việt


Cho hình chóp tam giác gần như $S.ABC$ bao gồm cạnh đáy bằng $a$ cùng sát bên bằng $dfracasqrt 21 6$. Tính khoảng cách (d) từ bỏ đỉnh $A$ cho khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ .


Cho hình chóp (S.ABCD) có lòng (ABCD) là hình thang vuông trên (A) với (B), $AD = 2BC,$ $AB = BC = asqrt 3 $. Đường thẳng (SA) vuông góc với phương diện phẳng (left( ABCD ight)). call (E) là trung điểm của cạnh (SC). Tính khoảng cách (d) từ bỏ điểm (E) cho mặt phẳng (left( SAD ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình chữ nhật với (AB = a, m AD = 2a). Cạnh mặt (SA) vuông góc cùng với lòng, góc thân (SD) cùng với đáy bằng (60^0.) Tính khoảng cách (d) trường đoản cú điểm (C) mang lại mặt phẳng (left( SBD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AC = 2a, m BC = a$. Đỉnh $S$ cách

phần đông các điểm $A, m B, m C$. Tính khoảng cách (d) từ bỏ trung điểm $M$ của $SC$ cho mặt phẳng $left( SBD ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) có lòng (ABCD) là hình thoi cạnh (a). Tam giác (ABC) hầu như, hình chiếu vuông góc (H) của đỉnh (S) trên mặt phẳng (left( ABCD ight)) trùng cùng với trọng tâm của tam giác (ABC). Đường thẳng (SD) hợp với phương diện phẳng (left( ABCD ight)) góc (30^0). Tính khoảng cách (d) trường đoản cú (B) cho mặt phẳng (left( SCD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$, lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ cùng bề mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là điểm $H$ trùng cùng với trung điểm của $AB$, biết $SH = asqrt 3 $. Gọi $M$ là giao điểm của $HD$ cùng $AC$. Tính khoảng cách từ bỏ điểm $M$ mang lại mặt phẳng $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$, gồm lòng $ABCD$ là hình chữ nhật. Cạnh bên $SA$ vuông góc với lòng, $SA = AB = a$ cùng $AD = x.a$. gọi $E$ là trung điểm của $SC$. Tìm $x$, biết khoảng cách từ điểm $E$ mang đến phương diện phẳng $left( SBD ight)$ bằng $h = dfraca3$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $BC = a$. Cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, góc $widehat SCA = widehat BSC = 30^0$. điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của $CD$. Tính khoảng cách từ bỏ $D$ mang đến khía cạnh phẳng $left( SAM ight)$.


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT vày Bộ Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: