Cho v lít dung dịch naoh 2m

     
*Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m


Cho V lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 cho đến khi bội nghịch ứng trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V nhằm nhận được lượng kết tủa bên trên là


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô VietJachồng vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên phầm mềm VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án A.

nAl(OH)3=7,878=0,1

2NaOH + H2SO4àNa2SO4+ 2H­2O(1)

0,2ß0,1

Để NaOH phản bội ứng những độc nhất chiếm được 0,1 mol kết tủa Al(OH)3thì Al­2(SO4)3đề xuất phản nghịch ứng hết tạo nên kết tủa buổi tối đa, sau đó kết tủa chảy 1 phần sao để cho lượng kết tủa sau cuối chiếm được bởi 0,1 mol.

6NaOH + Al2(SO4)3à3Na2SO4+ 2Al(OH)3(2)

0,6ß0,1à0,2

NaOH + Al(OH)3àNaAlO2+ 2H2O(3)

0,1ß0,1

Từ (1), (2) cùng (3) ta có:

nNaOH pư= 0,6 + 0,1 + 0,2 = 0,9 mol

è→Vdd NaOH= 0,9 : 2 = 0,45 M


*Xem thêm: Chiều Chiều Ngó Ngược Ngó Xuôi Ngó Không Thấy Mẹ Ngùi Ngùi, Câu Hỏi Của Võ Thị Tuệ Minh

Hòa tung 46g tất cả hổn hợp bao gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B nằm trong 2 chu kì thường xuyên vào nước chiếm được dd D với 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dd D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dd D thì sau làm phản ứng còn dư Na2SO4. Vậy 2 kim loại kiềm là?


Khử 3,48 g một oxit của kim loại M bắt buộc cần sử dụng 1,344 lít H2(đktc). Toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại M xuất hiện mang lại tính năng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lkhông nhiều H2 (đktc). Công thức oxit là :


Điện phân hỗn hợp gồm 7,45 gam KCl cùng 28,2 gam Cu(NO3)2 (năng lượng điện rất trơ, màng ngăn uống xốp) cho đến lúc trọng lượng dung dịch giảm sút 10,75 gam thì chấm dứt điện phân (giả thiết lượng nước bay tương đối ko đáng kể). Tất cả những chất tung trong dung dịch sau điện phân là


Khử 16 gam các thành phần hỗn hợp những oxit sắt kẽm kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO với PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn nhận được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham mê gia bội phản ứng (đktc)?


Hỗn vừa lòng A dạng bột có Fe2O3 với Al2O3. Cho khí H2 dư chức năng trọn vẹn cùng với 14,2 gam hỗn hợp A nung lạnh, nhận được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn B. Hòa tan không còn tất cả hổn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy bay ra 2,24(l) khí hiđro sống ĐK tiêu chuẩn. Phần trăm cân nặng mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp A là:
Chuyên mục: