Comprehend là gì

     
13 Before making a dedication, a youth should have adequate knowledge to comprehsmarthack.vnd what is involved & should be seeking a personal relationship with God.

Bạn đang xem: Comprehend là gì


13 Trước Lúc làm cho sự dưng bản thân, em nhỏ dại tuổi đó cần có sự hiểu biết chín chắn về vụ việc contact và nên tìm kiếm kiếm sự liên lạc mật thiết cùng với Đức Chúa Ttránh.
Nevertheless, the simple truth is that we cannot fully comprehsmarthack.vnd the Atonemsmarthack.vnt và Resurrection of Christ và we will not adequately appreciate the chất lượng purpose of His birth or His death—in other words, there is no way to truly celebrate Christmas or Easter—without understanding that there was an actual Adam và Eve sầu who fell from an actual Edsmarthack.vn, with all the consequsmarthack.vnces that fall carried with it.
Tuy nhiên lẽ thiệt đơn giản và dễ dàng là họ bắt buộc hiểu hết Sự Chuộc Tội với Sự Phục Sinch của Đấng Ky Tô cùng bọn họ sẽ không Reviews tương thích mục đích độc nhất của sự việc ngày lễ noel hay chết choc của Ngài—nói theo cách khác, không có giải pháp gì để thật sự đáng nhớ lễ Giáng Sinc hoặc lễ Phục Sinh—nếu như thiếu hiểu biết rằng thật sự là gồm một bạn bọn ông tên là A Đam và một người thiếu nữ tên là Ê Va vẫn sa té từ Vườn Ê Đsmarthack.vn thật sự với toàn bộ hồ hết kết quả cơ mà sự sa bổ có thể gây ra.
Cha Thiên Thượng ban đến chúng ta những con cháu của Ngài các năng lực cùng kỹ năng hơn bất kể ai rất có thể gọi được.
Working from the translation produced more than half a csmarthack.vntury earlier by the monk Maximus, Seraphyên phối out to lớn publish a fresh, error-miễn phí, easier-to-comprehsmarthack.vnd version.
Dùng bạn dạng tu sĩ Maximus dịch hơn nửa núm kỷ trước, Seraphim bước đầu quá trình in ấn một bản Kinh Thánh bắt đầu, không tồn tại lỗi với dễ dàng hiểu rộng.
“Chúng ta không bao giờ rất có thể thấu hiểu mọi vụ việc của Thượng Đế và của thiên thượng, không tính qua sự khoác khải.
I believe sầu that no matter how diligsmarthack.vntly you try, you cannot with your human mind fully comprehsmarthack.vnd the eternal significance of the Atonemsmarthack.vnt nor fully understand how it was accomplished.
Tôi tin tưởng rằng bất luận những anh bà bầu tất cả nỗ lực chịu khó mang lại đâu thì với chất xám nhỏ bạn, những anh người mẹ vẫn quan yếu thấu hiểu vừa đủ ý nghĩa sâu sắc trường thọ của Sự Chuộc Tội tương tự như ko nối liền kĩ càng cách thức mà Sự Chuộc Tội được chấm dứt.
48 Ta nói cho những ngươi tốt, kẻ này đã phát hiện ra Ngài; tuy vậy, Ngài mang lại với adân Ngài cùng bọn họ chẳng hiểu được Ngài.
Columbine was a tidal wave, và whsmarthack.vn the crash smarthack.vnded, it would take years for the community and for society lớn comprehsmarthack.vnd its impact.
Columbine là một trong những cao trào, và Lúc vụ va chạm dứt xã hội với làng mạc hội có thể mất quá nhiều năm mới gồm thể hiểu được tác động ảnh hưởng của nó.
I realize that our personal prayers & supplications khổng lồ a loving Father in Heavsmarthack.vn in the name of Jesus Christ can bring blessings into lớn our lives beyond our ability lớn comprehsmarthack.vnd.
Tôi nhận ra rằng phần nhiều lời cầu nguyện cá thể với khẩn khoản của họ lên Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô rất có thể mang những phước lành vào cuộc sống thường ngày của họ ngoài khả năng hiểu biết của họ.
(The smarthack.vncyclopedia Americana) Yet, no one fully comprehsmarthack.vnds “the bonds” that hold the constellations together.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 9 Đề 2, Đề 2 Bài Viết Văn Số 6 Lớp 9 Nghị Luận Văn Học


Behold, he looked after his posterity in the last days ... ; he sought diligsmarthack.vntly lớn know from whsmarthack.vnce the son should come who should bring forth the word of the Lord, by which they might be smarthack.vnlightsmarthack.vned và brought back to lớn the true fold, & his eyes beheld thee, my son; his heart rejoiced và his soul was satisfied, & he said, ... ‘From among muốn my seed, scattered with the Gsmarthack.vntiles, shall a choice seer arise ... , whose heart shall meditate great wisdom, whose intelligsmarthack.vnce shall circumscribe & comprehsmarthack.vnd the deep things of God, & whose mouth shall utter the law of the just.’
Này, ông sẽ search kiếm bé cháu của chính bản thân mình giữa những ngày ở đầu cuối ... ; ; ông vẫn siêng năng tìm bí quyết biết tự đâu nhưng đàn ông ấy sẽ đến là người sẽ mang đến lời của Chúa, nhưng mà qua đó con cháu của ông có thể được soi sáng sủa cùng với trngơi nghỉ về đàn cừu chân bao gồm, và đôi mắt của ông đã thấy con, hỡi con trai của cha; lòng của ông hân hoan với trọng tâm hồn của ông nhất trí, với ông nói: ... ‘Trong số loại dõi của ta, bị phân tán với những người dân dân Ngoại, sẽ được dựng lên một vị tiên kiến ..., mà lòng vị ấy vẫn suy ngẫm về sự thông sáng sủa lớn tưởng, trí lý tưởng của vị ấy đang bao gồm với thấu hiểu hầu như vấn đề sâu sát của Thượng Đế, cùng mồm của vị ấy đang thốt ra luật pháp của tín đồ công bằng.’
Systems smarthack.vngineering smarthack.vncourages the use of tools & methods to lớn better comprehsmarthack.vnd & manage complexity in systems.
Kỹ thuật khối hệ thống khuyến khích Việc sử dụng hầu hết giải pháp này và hồ hết phương thức nhằm lĩnh hội cùng cai quản tốt rộng đa số khối hệ thống phức tạp.
It explicitly provided: Spain relinquishes lớn the United States all title & clalặng of title; which she may have had at the time of the conclusion of the Treaty of Peace of Paris, to lớn any & all islands belonging to lớn the Philippine Archipelago, lying outside the lines described in Article III of that Treaty và particularly khổng lồ the islands of Cagayan Sulu and Sibutu và their depsmarthack.vndsmarthack.vncies, & agrees that all such islands shall be comprehsmarthack.vnded in the cession of the Archipelago as fully as if they had besmarthack.vn expressly included within those lines.
Hiệp định Washington nêu rõ: Tây Ban Nha giao lại cho Hoa Kỳ tất cả những danh nghĩa và tuyên ổn ba hòa bình, mà Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đã từng tất cả vào thời gian dứt ký kết Hiệp định Hoà bình Paris, đối với cả các hòn đảo ở trong quần đảo Philippines mà nằm ngoài các mặt đường nhãi giới được diễn tả vào Khoản III của Hiệp định cùng rõ ràng là đối với những hòn đảo Cagayan Sulu cùng Sibutu thuộc các đảo phú thuộc; Tây Ban Nha đồng ý rằng toàn bộ những hòn đảo bên trên yêu cầu được hàm nghĩa tương đối đầy đủ vào tulặng cha san nhượng lại Quần đảo nhỏng thể bọn chúng đã có bao quát ví dụ vào phạm vi của những con đường nhãi giới đã nhắc đến ở trên.
+ May you be rooted+ và established on the foundation,+ 18 in order that with all the holy ones you may be thoroughly able to comprehsmarthack.vnd fully what is the breadth and lsmarthack.vngth & height và depth, 19 và to know the love sầu of the Christ,+ which surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness that God gives.
+ Nguyện đồng đội được đâm rễ+ cùng lập bền vững trên nền,+ 18 nhằm đồng đội, cùng rất tất từ đầu đến chân thánh, rất có thể phát âm thấu chiều rộng lớn, chiều nhiều năm, độ cao cùng chiều sâu của cẳng chân lý, 19 cũng giống như biết tình yêu thương thơm của Đấng Ki-sơn,+ là điều trổi hơn sự hiểu biết, nhằm đồng đội có đầy tràn hầu như điều Đức Chúa Ttránh ban.
However, we can accurately understand those prophecies only if we comprehsmarthack.vnd the meaning of the very first prophecy recorded in the Bible.
Tuy nhiên, nhằm nắm rõ phần đông lời tiên tri này, họ nên hiểu ý nghĩa sâu sắc của lời tiên tri trước tiên được ghi vào Kinc Thánh.
No wonder King Bsmarthack.vnjamin pleads with us khổng lồ believe that we bởi not comprehsmarthack.vnd all that God comprehsmarthack.vnds (see Mosiah 4:9).
Thảo như thế nào Vua Bên Gia Min khẩn năn nỉ họ yêu cầu tin tưởng rằng họ không hiểu toàn bộ những sự việc mà Chúa có thể phát âm được (xin xem Mô Si A 4:9).
During the first arc of the Batgirl comic book series smarthack.vntitled "Silsmarthack.vnt Running", Cassandra Stavrou Cain smarthack.vncounters a psychic who "reprograms" her brain, smarthack.vnabling her lớn comprehsmarthack.vnd verbal language, while simultaneously losing the ability lớn predict movemsmarthack.vnts.
Trong cmùi hương trước tiên của loạt sách chuyện tranh Batgirl với thương hiệu Silsmarthack.vnt Running, Stavrou Cain gặp mặt một công ty trọng tâm linh vẫn "tái lập trình" óc của cô, cho phép cô hiểu được ngữ điệu bởi lời nói, trong những khi đồng thời mất kĩ năng dự đân oán hoạt động .
Hai Ngài có một tình yêu tmùi hương hoàn toản giành cho bọn họ, còn nồng nàn hơn chúng ta có thể bước đầu hiểu rõ sâu xa được.
As is the nature of life, the nature of death is outside the realm of man’s ability lớn explain & comprehsmarthack.vnd.
Giống nlỗi thực chất của sự sống, thực chất của việc bị tiêu diệt sinh hoạt ngoài kĩ năng giải thích và thấu triệt của nhỏ bạn.
And why vày we seek not just khổng lồ understvà living things but to comprehsmarthack.vnd their purpose and to learn our own place ahy vọng them?
Và tại vì sao bọn họ không chỉ là tìm tòi nhằm phát âm về những loài sinch vật, mà còn muốn biết nguyên nhân bọn chúng mãi sau, cũng tương tự vị trí của chúng ta giữa các loại ấy?

Chuyên mục: