Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

     

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 6 Đại Số năm 2015 – THCS Lương Thế Vinh có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 6 Đại Số năm 2015 – THCS Lương Thế Vinh

A- Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng (3 điểm)

Câu 1 : Nếu x . y > 0 thì:

A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x Câu 2: |x| = 3 thì giá trị của x là:

A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Câu 3: Ư(8) là:

A. {1; 2; 4; 8} C. {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}

B. {0; 8; -8; 16; -16;…} D. {-1; -2; -4; -8}

Câu 4: Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng:

A. 1 B. 0 C. 1 số nguyên âm D. 1 số nguyên dương.

Câu 5: Giá trị của (-3)3 là: 

A. -27 B. 27 C. -9 D. 9

Câu 6: Tổng của hai số nguyên âm là:

A. 1 số nguyên dương C. 1

 B. 0 D. 1 số nguyên âm.

II.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Game File Iso, Cách Cài File Iso, Cách Sử Dụng File Iso

Phần tự luận: (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện các phép tính (4 điểm)

a) (–25) . 7 . (–4) b) 49 + (–16) + (–49) + (–4)

....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

c) 31 . (–109) + 31 . 9 d ) (192 – 37 + 85) – (85 + 192)

....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm số nguyên x biết: (2 điểm)

a) 4 . x = –28 b) 3x + 7 – 9x = –11

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bài 3: (1 điểm) Trong cuộc thi hái hoa học tập, mỗi lớp phải trả lời 20 câu. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm, bỏ qua không trả lời được 0 điểm. Hỏi lớp 6A được bao nhiêu điểm, biết lớp 6 A trả lời đúng 11 câu, sai 7 câu và bỏ qua 2 câu?

 

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 6 Đại Số năm 2015 – THCS Lương Thế Vinh

I. Trắc nghiệm: (3 đ)


Chuyên mục: Game Tiếng Việt