Điện phân nóng chảy al2o3 với anot than chì thu được m kg al

     
*Bạn đang xem: Điện phân nóng chảy al2o3 với anot than chì thu được m kg al


Điện phân nóng tan Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m gam Al sinh hoạt catot và 67,2 lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc) hỗn hợp khí X bao gồm tỉ kân hận đối với oxi bởi 1. Lấy 1,12 lkhông nhiều (sinh sống đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi vào (dư) thu được một gam kết tủa. Giá trị của m là


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện bất kỳ tại VietJaông xã. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên phầm mềm smarthack.vn. Tải ngay!


Đáp án C

Nên 3 mol X chiếm được bao gồm CO, CO2 với O2. (Do anot than chì yêu cầu O2 xuất hiện tác dụng cùng với C)

*

Đáp án C


Tdiệt phân m gam pentapeptit A có cách làm Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thu được hỗn hợp B có 3 gam Gly; 0,792 gam Gly-Gly; 1,701 gam Gly-Gly-Gly; 0,738 gam Gly-Gly-Gly-Gly; với 0,303 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là
Xem thêm: Trọn Bộ Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Chương 1 1, Tài Liệu Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Chương 3

Tripeptit mạch hsinh hoạt X và tetrapeptit mạch hsinh sống Y đầy đủ được tạo thành xuất phát từ 1 amino axit no, mạch hlàm việc có 1 đội -COOH với 1 nhóm -NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X chiếm được sản phẩm tất cả CO2, H2O, N2 trong số đó tổng trọng lượng CO2, H2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y đề nghị số mol O2 là:


Hỗn đúng theo X tất cả (O2 và O3) bao gồm tỷ khối hận đối với H2 bằng 22. Hỗn hợp Y có metung và echảy bao gồm tỷ khối hận so với H2 bằng 11,5. Để đốt cháy hoàn toàn 0, 2 mol Y cần được sử dụng V lít X sinh sống đktc. Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 24,8 gam các thành phần hỗn hợp X gồm (axetilen, echảy và propilen) thu được 1,6 mol nước. Mặt khác 0,5 mol X tính năng đầy đủ với dung dịch cất 0,645 mol Br2. Phần trăm thể tích của echảy vào các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,2 gam các thành phần hỗn hợp A có Al, Cu vào 100 ml dungdịch B đựng HNO3 2M cùng H2SO4 12 M rồi đun nóng chiếm được dung dịch C cùng 8,96 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí D (đktc) tất cả NO và SO2 (bên cạnh đó không tồn tại sản phẩm khử như thế nào khác), tỉ khối hận của D đối với H2 là 23,5. Tổng trọng lượng hóa học tung vào C là
Chuyên mục: Game Tiếng Việt