Hàm lũy thừa trong pascal

     
Viết lịch trình giải bài tân oán sau:Bài 1: Tính x^y ( Với x, y là số thực).Bài 2: Tính x^n (Với n là số nguyên ổn ko âm).

Bạn đang xem: Hàm lũy thừa trong pascal


Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực).

Program X_LUYTHUA_Y;Uses crt;Var x,y,z:real;BeginWriteln(‘TINH X LUY THUA Y:’);Writeln('----------------------------------');Write('Nhap x = '); readln(x);Write('nhap y = '); readln(y);If x>=0 then Begin z:=exp(y*ln(x)); Writeln('x ^ y = ',z:4:2); End Else Writeln('Khong tinch duoc vị x la so am');Readln;End.

Xem thêm: Dàn Ý Tả Ca Sĩ Khởi My Đang Biểu Diễn, Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn ( Bài 1)

Bài 2: Tính xn (Với n là số nguim ko âm).

Program TINH_X_LUY_THUA_N;Uses crt;Var i,n,x:integer;lt:real;Begin Writeln(' TINH X LUY THUA Y:'); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap x ='); readln(x); Write('Nhap n ='); readln(n); lt:=1; For i:=1 to n do lt:=lt*x; Writeln(x, '^',n,' = ',lt:4:2); Readln;End.


*

*
Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2, môn Địa Lí 11
*
Phân tích bài xích thơ Từ ấy – Tố Hữu
Lập trình Pascal: Kiểm tra một điểm trực thuộc mặt đường tròn
Lập trình Pascal: Đổi quý phái giờ thời gian
Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài phía dẫn
Bài làm cho vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học kì 1Kiểm tra học tập kì 2
Luyện thi theo Bài học
Luyện thi trung học phổ thông Quốc Gia


Chuyên mục: