Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiện giờ anh 13 tuổi cùng em 3 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi anh sẽ cấp 3 lần tuổi em ?

Các chúng ta giải bằng phương pháp dễ dàng và đơn giản đến mik nhé