Hòa tan hoàn toàn m gam al bằng dung dịch hno3 loãng thu được 5 376 lít

     

Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả N2, N2O cùng hỗn hợp đựng 8m gam muối bột. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 18. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam al bằng dung dịch hno3 loãng thu được 5 376 lít

Phương pháp giải

+) Nhận thấy $arM_X=fracM_N_2+M_N_2O2=frac28+442=36=> ext n_N2= ext n_N2O~0,12 ext mol$

+) $m_Al(NO_3)_3=213.fracm27,,=7,89m,, vào muối gồm NH4NO3

+) Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

+) Khối lượng muối hạt tạo ra thành : mmuối hạt = mAl(NO3)3 + mNH4NO3


Lời giải của GV smarthack.vn

Nhận thấy $arM_X=fracM_N_2+M_N_2O2=frac28+442=36$

=> nN2 = nN2O = 0,24 / 2 = 0,12 mol

Ta có: $m_Al(NO_3)_3 = 213.fracm27,, = 7,89m,, vào muối tất cả NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=> $3.fracm27=10.0,12+8.0,12+8n_NH4NO3,,khổng lồ ,,n_NH4NO3=fracm72-0,27$

Kăn năn lượng muối chế tạo ra thành : mmuối bột = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,27) => m = 21,6 gam

Đáp án phải chọn là: a


*

+ quên xung quanh khối lượng NH4NO3


*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa rã hoàn toàn 11,90 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z bằng hỗn hợp H2SO4 quánh, rét thu được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S với hỗn hợp T. Cô cạn dung dịch T chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m


Hòa tung hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp sắt, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bởi axit HNO3, chiếm được V lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (bao gồm NO cùng NO2) và hỗn hợp Y (chỉ cất nhị muối hạt và axit dư). Tỉ kăn năn của X đối với H2 bởi 19. Giá trị của V là


Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp tất cả Al với Mg vào dung dịch HNO3 loãng, nhận được hỗn hợp X với 3,136 lkhông nhiều (sống đktc) tất cả hổn hợp Y bao gồm nhị khí không color, trong đó bao gồm một khí hoá nâu trong bầu không khí. Khối hận lượng của Y là 5,18 gam. Cho hỗn hợp NaOH (dư) vào X và nấu nóng, không tồn tại khí hương thơm khai bay ra. Phần trăm cân nặng của Al trong các thành phần hỗn hợp ban sơ là


Hòa tan hoàn toàn 100 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Cu, Ag vào hỗn hợp HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ trọng số mol tương ứng là 3 : 2 : 1 cùng dung dịch Z (không đựng muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m với số mol HNO3 vẫn phản ứng lần lượt là
Xem thêm: Cokelat I Love You I Need You I Miss You, Lirik Lagu Sumpah I Love You

Cho 10 gam hỗn hợp sắt, Cu (trong đó sắt chiếm phần 40% kăn năn lượng) vào một trong những lượng axit H2SO4 sệt, đun cho nóng. Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X, V lkhông nhiều khí SO2 (nghỉ ngơi đktc) và còn lại 6,64 gam kim loại ko chảy. Giá trị của V là


Hoà chảy a gam Cu cùng sắt (sắt chỉ chiếm 30% về kân hận lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được chất rắn X trọng lượng 0,75a gam, hỗn hợp Y với 6,104 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc). Cô cạn Y thì số gam muối bột thu được là


Hòa rã hoàn toàn m gam Al bằng hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm N2, N2O với hỗn hợp đựng 8m gam muối. Tỉ kăn năn của X so với H2 bởi 18. Giá trị của m là


Cho 29 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Al, Cu và Ag tác dụng toàn vẹn cùng với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được hỗn hợp đựng m gam muối hạt và 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) có NO và N2O. Tỉ kăn năn của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Cho m gam hỗn hợp X gam Zn, sắt cùng Mg vào hỗn hợp HCl dư chiếm được hỗn hợp Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào hỗn hợp Y thì chiếm được 0,672 lkhông nhiều khí NO độc nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kân hận lượng Fe tất cả vào m gam hỗn hợp X là:


Hòa tan 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe cùng Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khi sắt kẽm kim loại chảy không còn chiếm được dung dịch X (không tồn tại NH4+) cùng V lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B (có 2 chất gồm tỉ lệ thành phần mol 3 : 2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung rét vào không khí mang đến khối lượng ko thay đổi chiếm được 16 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z được hóa học rắn T. Nung T đến cân nặng ko đổi chiếm được 41,05 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ Tỷ Lệ của Fe(NO3)3 vào X là


Hỗn hợp A gồm kyên ổn loại R (hóa trị I) và kyên loại X (hóa trị II). Hòa tan 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (không hề thành phầm khử khác). Biết VB = 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là:


Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm sắt, Cu, Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau Lúc các bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 0,32 gam hóa học rắn cùng tất cả 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào trong bình 0,425 gam NaNO3 Khi các làm phản ứng dứt thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) sản xuất thành và cân nặng muối vào hỗn hợp là


Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al và 0,35 mol sắt tác dụng cùng với hỗn hợp cất hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 cùng H2SO4, chiếm được 2,24 lkhông nhiều ( đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí ( gồm NO cùng H2), hỗn hợp cất m gam muối hạt với 10, 04 gam hỗn hợp nhì kim loại ( trong những số ấy kim loại bạo gan rộng chiếm 80,88% kân hận lượng). Giá trị của m là


Chuyên mục: Game Tiếng Việt