Liên thông đại học fpt

     

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo vừa ký quyết định số 1820/QĐ – BGDĐT về bài toán có thể chấp nhận được smarthack.vn Polytechnic đào tạo và huấn luyện liên thông từ bỏ trình độ Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học tập chính quy.

*
Sinc viên smarthack.vn Polytechnic được phxay liên thông lên trình độ Đại học tập hệ chủ yếu quy của Trường Đại học tập smarthack.vn.

Theo đó, sinc viên smarthack.vn Polytechnic được phxay liên thông lên trình độ chuyên môn Đại học hệ bao gồm quy của Trường Đại học tập smarthack.vn cùng các ngôi trường Đại học có tuyển liên thông tại ba chuyên ngành: Quản trị sale, Tài chủ yếu – Ngân mặt hàng, Kỹ thuật phần mềm, ví dụ những ngành và trình độ chuyên môn huấn luyện liên thông:

STT

CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐẠI HỌC

Tên nghề đào tạo

Mã nghề

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Công nghệ thông báo (Ứng dụng phần mềm)

50480211

Kỹ thuật phần mềm

52480103

2

Thiết kế trang Web

50480209

Kỹ thuật phần mềm

52480103

3

Quản trị doanh nghiệp lớn vừa cùng nhỏ

50340402

Quản trị kinh doanh

52340101

4

Kế toán thù doanh nghiệp

50340301

Tài bao gồm ngân hàng

52340201

Sinch viên smarthack.vn Polytechnic mong liên thông lên Đại học tập cần trải qua kỳ thi tuyển chọn cùng với các môn cơ bạn dạng, môn cửa hàng ngành cùng chuyên ngành tương xứng cùng với từng ngành đã chọn lựa.

Các môn thi được cách thức cho từng ngành cụ thể:

Tên ngành

Mã ngành

Môn cơ bản

Môn cửa hàng ngành

Chulặng ngành

Kỹ thuật phầm mềm

52480103

Tiếng Anh

Lập trình cơ bản

Cơ sở dữ liệu

Quản trị tởm doanh

52340101

Tiếng Anh

Kinch tế học

Luật gớm tế

Tài thiết yếu ngân hàng

52340201

Tiếng Anh

Kinh tế học

Tài thiết yếu doanh nghiệp

Thời gian huấn luyện và giảng dạy liên thông của smarthack.vn Polytechnic được tiến hành trong 6 học kỳ chia làm 3 giai đoạn: Nền tảng, Đào tạo doanh nghiệp lớn, Hoàn thành tốt nghiệp (Không tính thời hạn đến giai đoạn sẵn sàng Tiếng Anh đạt thử khám phá của công tác Đại học)

Để biết thêm ban bố cụ thể, những bậc phụ huynh và sinc viên rất có thể contact thẳng cùng với chống Quản lý đào tạo và huấn luyện của smarthack.vn Polytechnic trên VN, tại:


Chuyên mục: