Nếu tổng hợp heli từ 1g liti

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong làm phản ứng tổng phù hợp heli


Trong bội phản ứng tống hợp heli : L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e .Biết khối lượng của các phân tử Li7, H1 và He4 lần lượt là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6.10–13 J; nhiệt dung riêng của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu tổng thích hợp heli từ 1 g liti thì tích điện toả ra có thể đun sôi từng nào kilôgam nước sinh hoạt 0°C?

A.

Bạn đang xem: Nếu tổng hợp heli từ 1g liti

6,22.103 kg.

B. 5,7.105 kg.

C. 5,7.103 kilogam.

D. 6,22.105 kg.


*

Trong phản bội ứng tống hợp heli: L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e

Biết trọng lượng của những phân tử Li7, H1 cùng He4 theo lần lượt là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 M e V = 1 ٫ 6 . 10 - 13 J ; nhiệt độ dung riêng của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu tổng vừa lòng heli từ là một g liti thì tích điện toả ra hoàn toàn có thể hâm sôi từng nào kilôgam nước sinh sống 0 ° C ?

A. 6 ٫ 22 . 10 3 k g .

B. 5 ٫ 7 . 10 5 k g .

C. 5 ٫ 7 . 10 3 k g .

D. 6 ٫ 22 . 10 5 k g .


Trong bội phản ứng tổng vừa lòng heli : L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e .Biết khối lượng của các phân tử Li7, H1 cùng He4 theo lần lượt là 7,016u; 1,0073u và 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6. 10 - 13 J; sức nóng dung riêng rẽ của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu tổng hòa hợp heli từ là 1 g liti thì năng lượng toả ra hoàn toàn có thể hâm sôi từng nào kilôgam nước ở 0 0 C?

A. 6,22. 10 3 kilogam.

B. 5,7. 10 5 kg.

C. 5,7. 10 3 kg

D. 6,22. 10 5 kg.


Đáp ánD

Số nguyên ổn tử Li vào 1g Li là :

*

*
*

Năng lượng tỏa ra là :

*
*

Kân hận lượng nước hoàn toàn có thể hâm nóng được là :

*
*


Trong phản ứng tổng hòa hợp Heli: 3 7 Li + p → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu tổng đúng theo Heli từ 1g Li thì tích điện lan ra hoàn toàn có thể đun sôi từng nào kg nước tất cả ánh nắng mặt trời thuở đầu là 0 ° C ? Lấy sức nóng dung riêng rẽ của nước c = 4200 J/kg.K.

A.1,95. 10 5 kg.

B.2,95. 10 5 kilogam.

C.

Xem thêm: Kể Chuyện Rùa Và Thỏ Chạy Đua, Câu Chuyện Rùa Và Thỏ Hiện Đại

3,95. 10 5 kilogam.

D.4,95. 10 5 kilogam.


Đáp án D

Năng lượng tỏa ra Lúc tổng thích hợp Heli xuất phát điểm từ 1 gam Liti:

Năng lượng này dùng để đun nước nên:


Trong phản ứng tổng vừa lòng Heli: Li 3 7 + p → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu tổng vừa lòng Heli trường đoản cú 1g Li thì tích điện tỏa ra hoàn toàn có thể đung nóng bao nhiêu kilogam nước gồm ánh sáng lúc đầu là 0 o C ? Lấy nhiệt độ dung riêng rẽ của nước c = 4200 J/kg.K.

A. 1,95.105 kilogam.

B.2,95.105 kilogam.

C.3,95.105 kilogam.

D.4,95.105 kilogam.


Cho phản ứng phân tử nhân L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e , biết m L i = 7 , 0144 u ; m H = 1 , 0073 u ; m H e = 4 , 0015 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 ; và nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4,19 KJ/kg. K - 1 . Nếu tổng vừa lòng Heli từ là 1 g liti thì năng lượng tỏa ra rất có thể đun sôi một khối lượng nước ở 0 ° C là

A. 4,25. 10 5 kg

B. 7,25. 10 5 kg

C. 9,1. 10 5 kg

D. 5,7. 10 5 kg


Trong bội nghịch ứng tổng vừa lòng Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15 , 1 MeV , trường hợp tất cả 2g He được tổng phù hợp thì năng lượng lan ra rất có thể hâm nóng bao nhiêu kilogam nước trường đoản cú 0 0 C ? Lấy sức nóng dung riêng biệt của nước 4200 J k g . K

A. 9,95. 10 5 kg

B. 27,6. 10 6 kg

C. 86,6. 10 4 kg

D. 7,75. 10 5 kg


Trong phản nghịch ứng tổng hòa hợp Heli L 3 7 i + H 1 2 → 2 H 2 4 e + n 0 1 + 15 , 1 M e V ,giả dụ gồm 2g He được tổng vừa lòng thì năng lượng lan ra hoàn toàn có thể hâm sôi bao nhiêu kg nước trường đoản cú 0 o C ,rước sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200 J k g . K

A. 9 , 95 . 10 5 k g .

B. 27 , 6 . 10 6 k g .

C. 86 , 6 . 10 4 k g .

D. 7 , 75 . 10 5 k g .


Chọn đáp án C

Năng lượng toàn phần do 2g He sinh ra:

Q 1 = 1 k N Δ E = 1 k . m H e A H e . N A . Δ E = 1 2 . 2 4 .6 , 023.10 23 .15 , 1.1 , 6.10 − 13 = 3 , 637.10 11 J

Nhiệt lượng dùng để hâm nóng cho nước: Q 2 = m c t 2 − t 1

Nếu dùng sức nóng lượng này nhằm đung nóng chan nước thì:

Q 1 = Q 2 = m c t 2 − t 1 ⇒ m = Q 1 c t 2 − t 1 = 3 , 637.10 11 4200. 100 − 0 = 86 , 6.10 4 k g


Trong bội phản ứng tổng hòa hợp Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15,1MeV, nếu bao gồm 2g He được tổng hợp thì năng lượng tỏa ra hoàn toàn có thể đun sôi từng nào kg nước tự 0 0 C ? Lấy nhiệt độ dung riêng của nước 4200 J k g . K

A. 9 , 95 . 10 5 kg

B. 27 , 6 . 10 6 kg

C. 86 , 6 . 10 4 kg

D. 7 , 75 . 10 5 kgChuyên mục: