✅ học sinh ngày xưa và ngày nay

     

✅ Sự khác hoàn toàn giữa học viên rất lâu rồi cùng nay:

*
Điều khiếu nại xưa
*
Điều khiếu nại nay
*
Không gian sống
*
Không gian sống-nay
*
Làm câu hỏi nhà
*
Làm bài toán đơn vị nay
*
Cthị xã học tập hành
*
Chuyện học tập nay
*
Đi học
*
Đi học nay
*
Tắm rửa
*
Tắm rửa nay
*
Ăn mặc
*
Ăn mang nay


Chuyên mục: Game Tiếng Việt