Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường toàn tập!

     

Đến Bắc Phượng Tường đánh Yêu Cơ Ba TưTây Vực Hãn Phụ cướp Y Phục về cho Âu Dương Họa tưởng tượng vẽ tranh.
Tải game Võ Lâm 2 tại đây:


 
*
 
*
 
*

Tôn Nhị Liênuống quá nhiều rượu nên bất tỉnh nhân sự, đối thoạiTiểu Nhị (207,205)xin thuốc dã rượu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường toàn tập!

Đến Nam Phượng Tường đánh Tây Bắc Tráng Hán lấy 10 phần thuốc giải rượu
*

Đưa thuốc giải rượu cho Tiểu Nhị rồi đối thoai với Tôn Nhị Liên. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Miệng làm nhảm về Xuân Thập Tam Nương.Quay ra đối thoại tiếp với Tiểu Nhị
*

Đến phía Đông Bắc Long Môn Trấn đánh bại Thập Tam Nương( 235,207) Nhặt Yếm mang về cho Tôn Nhị Liên(Thập Tam Nương đánh Choáng 11s Kinh lắm AE cẩn thận )
Đánh Cao Thủ Quan Ngoại Cướp
được Thư Mời Nhất Phẩm Đường rồi quay về gặp Tôn Nhị LiênQuay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
Đánh bại Viên Phi Vân giải cứu sát Thủ Oa Oarồi dẫn hắn về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương(223.198)
Đối thoại Xa Luân Vươnghoàn thành khảo nghiệm thứ 1.Bạn nhận được 1 Vũ khí Cấp 70+ Công Kích 5%+ Sinh Lực 5%
Lên Côn Lôn
tìm Diệp Tử Thu (193, 200) bàn bạc.Diệp Tử Thu bảo bạn gặp Triệu Tử Bình - Côn Lôn (179, 206) hỏi cách chế đan dược.
Vẫn còn thiếu nguyên liệu để chế đan dược. Triệu Tử Bình bảo bạn đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Minh Nhật Sứ lấy 10 Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình
Triệu Tử Bình bảo vẫn chưa luyện được đan dược.Về Long Môn Trấn gặpXa Luân Bá Vương Long Môn Trấn(223, 198)hoàn thành khảo nghiệm thứ 2.
Đến Quang Minh Đỉnh
đánh bại Di Tu Khách Đại Hán(ngay cổng Quang Minh Đỉnh)lấy thủ cấp mang về cho Xa Luân Bá Vương Nhận danh hiệu Nhất phầm Đường - Thích Khách
Theo chỉ dẫn nhiệm vụ(để ý trong Game mỗi người mỗi khác) biết tọa độ của Viên Phi Vân. Đưa thuốc cho Viên Phi Vân
Sau khi đưa thuốc cho Tư Mã Minh Phong phát hiện lai lịch bất thường quay về tìm Âu Dương Họa hỏi thăm.
Âu Dương Họa bảo bạn đến Quỷ Môn Hồi Lang điều tra chuyện đệ tử Côn Lôn - (213,203)đến trung nguyên.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Câu Gián Tiếp Lớp 8,9 Có Đáp Án, Bài Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Lớp 8,9 Có Đáp Án

(Đại lý -> Giang Tân Thôn -> Phong Đô -> Quỷ Môn Hồi Lang)Nên dùng thần hành đi sẽ dễ hơn vì Giang Tân Thôn và Phong Đô phải làm nhiệm vụ liên quan mới vào được.
Trở về Côn Lôn
gặp Diệp Tử Thu sau đó mang thuốc giải Tiểu Đơn Côn Lôn đến cho đệ tử Côn Lôn-(213,203)trong Quỷ Môn Hổi Lang
Sau khi mang thuốc giải cho các đệ tử Côn Lôn - bạn nhận đượcCô Hồn Tôn.Sử dụng Cô Hồn Tôn goị và đánh Chúa Oan Hồn.Sau khi đánh bại Chúa Oan Hồn đối thoại đệ tử Côn Lôn.
Tiếp theo quay về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu.Bạn sẽ nhận được 1 Ngoc Bội Đằng Giao Bích+ Tấn Công Nội Ngoại Phòng Đối Phương Giảm 10%+ Tất Cả Thuộc Tính Tăng 5%.
Âu Dương Họa bảo bạn thay Diệp Tử Thu vấn an Diệp Lão.Đẳng cấp yêu cầu: 85Diệp Lão bảo bạn quay về Diệp Tử Thu thăm dò tình hình Cổ Dương Động
Chuyên mục: