Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus

     

Bài học Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen palgiúp các em ôn tập kết cấu ngữ pháp thì thừa khứ đối kháng và thừa khđọng 1-1 với câu ước "wish".

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus


Tóm tắt bài giảng

1.Unit 1 Lớp 9 Language Focus Grammar

1.1 The past simple (Thì vượt khứ đọng đơn)

1.2 The past with "wish" (Thì quá khđọng cùng với wish)

2.Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise

2.1 Exercise 1 Language Focus

2.2 Exercise 2 Language Focus

2.3 Exercise 3 Language Focus

những bài tập minh họa

những bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


Form (Công thức): S + V-ed/(II)

​Ex: She went swimming yesterday morning.

He watched TV yesterday evening.

Đối cùng với số đông hễ trường đoản cú hợp quy tắc, ta thêm -ed vào tận cùng của động từ kia nhằm áp dụng làm việc thì quá khứ đọng đơn

Ex: work --> worked

play --> played

start --> started

Một số hễ trường đoản cú bất nguyên tắc Lúc phân tách sinh sống thì vượt khứ đọng đơn thì không thêm -ed, mà lại chia theo cột thứ 2 vào bảng động trường đoản cú bất quy tắc.

Ex: go --> went

begin --> began

break --> broken

Trong câu hỏi và câu ngờ vực ở thì quá khđọng đơn, ta thực hiện trợ rượu cồn tự did cho toàn bộ những ngôi.
1.2 The past simple with wish (Thì vượt khđọng đối chọi với wish)
Form: S + wish (es) + S + V-ed/IITrong câu "wish" fan ta sử dụng tobe "were" mang lại toàn bộ các ngôiVí dụI wish I knew her gmail address. (I don"t know her tin nhắn address.)I wish my mother were here. (My mother is not here.)

2. Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise


2.1 Language Focus Exercise 1 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekend.(Hãy thực hành với một chúng ta cùng lớp. Hỏi cùng vấn đáp các câu hỏi về mọi Việc mà lại mọi cá nhân vẫn làm cho trong ngày vào cuối tuần.)


NameActivitiesDay/Time

Ba

Nga

Lan

Nam

Hoa

Movie - Ghosts and Monsters

Concert - Ha Noi singers

Camp - Y&Y

Soccer match - Dong Thap vs The Cong

Play - Much Avày About Nothing

Saturday /2pm

Saturday / 8pm

All weekend

Sunday / 4pm

Sunday/7pm


Guide to answerBa

- What did Ba vày on the weekend?

=> He went to lớn see the movie called "Ghosts and Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o"clock.

Nga

- What did Nga bởi vì on the weekend?

=> She went to a concert and listen to lớn Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o"cloông chồng on Saturday evening.

Lan

- What did Lan vì chưng on the weekend?

=> She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekover.

Nam

- What did Nam vày on the weekend?

=> He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o"cloông xã on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa vì chưng on the weekend?

=> She went khổng lồ see a play called "Much A do about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o"cloông chồng on Sunday evening.


2.2 Language Focus Exercise 2 Unit 1 Lớp 9

Lan và her friends are holding a farewell tiệc ngọt for Maryam. Write the things they did lớn prepare for the các buổi tiệc nhỏ. Use the pictures & the words in the box.(Lan cùng chúng ta của cô ấy dự định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay mang lại Maryam. Hãy viết đầy đủ gì mà người ta làm cho để chuẩn bị mang đến buổi tiệc. Sử dụng tnhóc và hầu hết từ vào form.)


buy

make

hang

go

paint

a cake

flowers

a picture of Ha Noi

colorful lamps

shopping


*

Guide lớn answerThey bought a lot of flowers.They made a big cake.They hung colorful lamps on the walls of the party room.They painted a picture of Ha Noi.They went shopping to buy all things necessary for the các buổi tiệc nhỏ and a gift for Maryam.
2.3 Language Focus Exercise 3 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Write wishes you want khổng lồ make in these situations.(Thực hành với một các bạn cùng học. Viết mọi lời ước nhưng bạn muốn Một trong những tình huống này.)

a. You are not very tall.

b. It"s so hot. You want to be in the swimming pool.

c. You don"t have a computer.

d. You live very far from school.

e. You don"t have sầu a sister.

f. You draw very badly.

g. You don"t have sầu your friend"s phone number.

Xem thêm: Mẹ Ơi, Con Muốn Mẹ Là Của Riêng Con, Tôi Đã Quan Hệ Với Con Trai

h. You don"t know many friends.

i. There aren"t any rivers and lakes in your hometown.

Guide to answer

b.I wish I were in the swimming pool.

c.I wish I had a computer.

d.I wish I lived near my school.

e.I wish I had a sister.

f.I wish I could draw well.

g.I wish I had my friend"s phone number.

h.I wish I knew many friends.

i.I wish my hometown had some rivers & lakes.


Những bài tập minh họa


Write sentences beginning I wish…


1. I don’t know many people in the town.

2. It’s a shame that I can’t stop smoking.

3. Ann isn’t here and I need lớn see her.

4. I don’t like being so short.

5. I’m sorry I can’t go lớn the tiệc ngọt.

6. It’s a pity the weather isn’t better today.

Key

1. I wish I knew many people in the town.

2. I wish I could stop smoking.

3. I wish Ann were here and I could see her.

4. I wish I liked being so short.

5. I wish I could go khổng lồ the tiệc ngọt.

6. I wish the weather were better today.


bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 Lớp 9


Trên đấy là bài học kinh nghiệm phầnLanguage Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 9


Câu 1:Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase.I wish I ___________his name.


A.knewB.knowC.will knowD.would know

Câu 2:

When did you _______see him?


A.recentlyB.alreadyC.lastD.lately

Câu 3:

I came ________ an old friend on the street yesterday morning.


A.overB.acrossC.downD.in

Xem câu 4 - câu 10 vào phần trắc nghiệm để thi online.


Hỏi đáp Language Focus Unit 1 Lớp 9


Trong quá trình học tập bài xích, tất cả vấn đề vướng mắc gì các em hoàn toàn có thể đặt thắc mắc trong phần Hỏi đáp sẽ được sự cung cấp từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!


-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247


*

Bài học tập thuộc chương


Unit 1 lớp 9 Getting Started - A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Listen và Read - A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Speak - Hội thoại A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Listen - Bài nghe A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Read - Bài dịch A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Write - Bài viết A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Vocabulary - Từ vựng A visit from pen pal
ADSENSE
ADMICRO

Sở đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP. 9


Toán 9

Lý ttiết Tân oán 9

Giải bài tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Tân oán 9

Ôn tập Toán 9 Chương 4

Ôn tập Hình học 9 Chương 4


Ngữ văn 9

Lý tngày tiết ngữ văn 9

Soạn vnạp năng lượng 9

Soạn vnạp năng lượng 9 (nthêm gọn)

Văn chủng loại 9

Soạn bài Những ngôi sao xa xôi


Tiếng Anh 9

Giải bài Tiếng Anh 9

Giải bài bác tập Tiếng Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Unit 10 Lớp 9 Life on other planets

Tiếng Anh 9 bắt đầu review 4


Vật lý 9

Lý tmáu Vật lý 9

Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Trắc nghiệm Vật lý 9

Ôn tập Vật Lý 9 Cmùi hương 4


Hoá học 9

Lý thuyết Hóa 9

Giải bài bác tập SGK Hóa học 9

Trắc nghiệm Hóa 9

Ôn tập Hóa học tập 9 Cmùi hương 5


Sinc học 9

Lý tngày tiết Sinh 9

Giải bài tập SGK Sinch 9

Trắc nghiệm Sinh 9

Ôn tập Sinch 9 Chương 4 - Bảo vệ MT


Lịch sử 9

Lý ttiết Lịch sử 9

Giải bài bác tập SGK Lịch sử 9

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Lịch Sử 9 Cmùi hương 7 Lịch Sử Việt Nam


Địa lý 9

Lý tngày tiết Địa lý 9

Giải bài bác tập SGK Địa lý 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Địa Lý 9 Địa Lý Địa Phương


GDCD 9

Lý thuyết GDCD 9

Giải bài xích tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 Học kì 2


Công nghệ 9

Lý thuyết Công nghệ 9

Giải bài bác tập SGK Công nghệ 9

Trắc nghiệm Công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 5


Tin học tập 9

Lý tmáu Tin học tập 9

Giải bài xích tập SGK Tin học tập 9

Trắc nghiệm Tin học 9

Tin học tập 9 Chương 4


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9


Xem nhiều duy nhất tuần

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 10

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Đề thi vào lớp 10 môn Lý

Kchất hóa học luyện thi lớp 10 siêng Toán

Vnạp năng lượng mẫu Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Kchất hóa học Tân oán nâng cấp lớp 9

5 bài bác văn uống mẫu tốt về bài xích thơ Con cò

5 bài xích vnạp năng lượng chủng loại về tác phđộ ẩm Nói cùng với con

8 bài xích văn chủng loại Chuyện cô gái Nam Xương

5 bài xích vnạp năng lượng mẫu bài thơ Sang thu

6 bài xích vnạp năng lượng mẫu mã về tác phđộ ẩm Lặng lẽ Sa Pa


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

smarthack.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty chúng tôi CP. Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: Game Tiếng Việt