Tiếng anh lớp 9 unit 4 language focus

     

Phần language focus đang ôn tập cho bạn học về các cồn tự khuyết thiếu, bên cạnh đó là tổng kết lại kết cấu tiếng nói gian tiếp. Bài học tập còn giúp ôn tập lại từ bỏ vựng của Unit 4: Learning a foreign language (Học một nước ngoài ngữ). Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4 language focus

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Dùng đụng từ hình dáng trong ngoặc với công bố vào size để hoàn toàn câu.)

Giải:

a)

Lan: My grades are terrible. (Điểm số của tôi tệ quá)Mrs. Quyen: If you want lớn get good grades, you must study hard. (Nếu cậu ao ước điểm xuất sắc, cậu phải học hành chăm chỉ)

b)

Hoa: I"d like lớn be a doctor. (Mình mong đổi mới bác bỏ sĩ)Aunt Thanh: You have to go lớn university if you want lớn study medicine. (Quý Khách phải học tập ĐH nếu như bạn muốn học tập ngành y)

c)

Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos! (Ôi, không! Mình anwjng 60 kg rồi)Nga: If you want to thất bại weight, you should bởi vì exercise. (Nếu cậu mong mỏi bớt cân nặng, cậu cần số đông dục)

d)

Tuan: Where"s Ba? He"s very late. (Ba đâu rồi? Anh ấy mang lại muộn quá)Mrs. Hoa: If he doesn"t come soon, we might miss the train. (Nếu anh ấy chưa đến sơm, bạn có thể trễ chuyến tàu)

e)

Mr. Ha: I feel sick. (Mình thấy ốm)Mrs. Nga: If you want to lớn get well, you ought to stay in bed. (Nếu cậu ước ao khỏe mạnh lại, cậu cần ngủ trên giường)

f)

Na: I"d lượt thích to lớn go lớn the movies. (Con ao ước đi xem phim)Mrs. Kim: You must bởi vì your homework if you want to go out. (Con yêu cầu làm cho hết bài tập về bên giả dụ nhỏ ao ước ra ngoài)

2.

Xem thêm: Vua Arthur Là Ai - Các Nhân Vật Trong Truyền Thuyết Vua Arthur

Complete the table. (Hoàn thành bảng.)

Giải:

Direct speech (Lời nói trực tiếp)

Reported speech (Lời nói con gián tiếp)

Direct speech (Lời nói trực tiếp)

Reported speech (Lời nói con gián tiếp)

present simple tense (Thì bây giờ đơn)

past simple tense (thì thừa khứ đơn)

these

those

present progressive sầu tense (Thì hiện nay tiếp diễn)

past progressive sầu tense (Thì quá khđọng tiếp diễn)

here

there

future simple tense (Thì sau này đơn)

Would + verb

now

then

can/ may

could/ might

today

that day

must

had to/ must

tomorrow

the following day

3. Lan’s father held a tiệc nhỏ lớn celebrate his mother’s birthday. Unfortunately,Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem and she couldn ’t hear what people were saying. After the party, Lan reported everything to lớn her grandmother. (Cha của Lan sẽ tổ chức triển khai một bữa tiệc nhằm ăn mừng sinch nhật của chị em ông ấy. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai cùng bà cấp thiết nghe đa số gì rất nhiều fan nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật toàn bộ đầy đủ lắp thêm cho bà nước ngoài.)

Giải:

a) Uncle Hưng said that the birthday cake was delicious. (chưng Hưng nói là bánh sinc nhật cực kỳ ngon)b) Miss Nga said (that) she loved the roses. (Cô Nga bảo rằng cô ấy vô cùng ưng ý đều cành hoa hồng)c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there. (Em Mai nói là em ấy vẫn bao gồm một thời gian tuyệt đối hoàn hảo sinh hoạt đây)d) Mr.Chi said he would go khổng lồ Hue the following day. (Ông Chi bảo ngày mai ông vẫn đi huế)e) Mrs. Hoa said she might have sầu a new job (Bà Hoa bào rất có thể bà ấy sẽ có được công việc mới)f) Mr.Quang said he had lớn leave sầu then. (Ông Quang nói là ông ấy nên tách đi ngay lúc ấy)

4.This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived trang chính, she told her mother about the interview. (Sáng ni, Nga đang bao gồm một buổi vấn đáp xin bài toán ngày hè. Khi cô ấy về lại quê hương, cô ấy vẫn nhắc lại buổi vấn đáp cho mẹ cô ấy.)

Giải:

She asked me how old I was. (Cô ấy hỏi tôi từng nào tuổi)She asked me if my school was / is near there. (Cô ấy hỏi ngôi trường tôi có gần đó không)She asked me what the name of my school was / is. (Cô ấy hỏi thương hiệu của ngôi trường tôi là gì)She asked me if I went to school by bicycle. (Cô ấy hỏi tôi đến ngôi trường bởi xe đạp bắt buộc không)She asked me which grade I was in. (Cô ấy hỏi tôi làm việc khối nào)She asked me if I could use a computer. (Cô ấy hỏi tôi tất cả biết sử dụng máy tính không)She asked me why I wanted the job. (Cô ấy hỏi vì sao tôi mong có công việc đó)She asked me when my school vacation starts. (Cô ấy hỏi bao giờ kì ngủ nghỉ ngơi trường bắt đầu)

Chuyên mục: Game Tiếng Việt