Cách nâng cấp trang bị tướng quân cho tống vs liêu võ lâm 2

     Bạn đang xem: Cách nâng cấp trang bị tướng quân cho tống vs liêu võ lâm 2

Hình ảnhNội dung
*
Học Trò Thợ Rèn Lưu Tương Dương - 176/182

Bổ sung và cập nhật các mẫu chọn nhỏng sau:

Nâng cung cấp Tướng Quân thành Thương thơm Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Ngự Long Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Thương thơm Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân.

Tiêu hao những nhiều loại nguyên vật liệu sau:

04 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.03 Nữ Oa Tinc Thạch01 lắp thêm Tống/Liêu Tmùi hương Ưng Tướng Quân +7 trsinh hoạt lên nhỏng bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang +0
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao các loại vật liệu sau:

03 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinc Thạch.01 đồ vật Tống/Liêu Tướng Quân +7 trlàm việc lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tướng Quân Chiến Trang +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Tướng Quân Chiến BàiTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Tướng Quân Chiến KỳThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Tướng Quân Chiến PhùThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến PhùXem thêm: Hướng Dẫn Cách Học Thuộc Bảng Tính Tan Của Muối, Axit, Bazo Đầy Đủ

Tiêu hao các nhiều loại nguyên vật liệu sau:

02 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinh Thạch.01 thứ Tống/Liêu Thiên Chi Tướng Quân +7 trngơi nghỉ lên nhỏng bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Khôi +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Giáp +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Trang +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến BàiThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Thiên Chi Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Thiên Chi Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao những nhiều loại nguyên vật liệu sau:

01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.01 Nữ Oa Tinch Thạch.01 sản phẩm Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +7 trở lên nhỏng bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Ngự Long Tướng Quân Chiến Khôi +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Trang +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến BàiTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Ngự Long Tướng Quân Chiến KỳThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Ngự Long Tướng Quân Chiến PhùThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Tỷ lệ nâng cấp thành công xuất sắc là 100%.Sau khi tăng cấp, kết quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn vẫn bặt tăm.Trang bị Tmùi hương Ưng +7 trở lên Lúc upgrade sẽ cảm nhận Lôi Hổ +0.Trang bị Thương Ưng +10 trlàm việc lên lúc tăng cấp đã nhận được Lôi Hổ +7.

Chuyên mục: Game Tiếng Việt