Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong tự nhiên Brom gồm 2 đồng vị bền: 79Br chiếm phần 50,69% số nguyên tử và 81Br chiếm 49,31% số ngulặng tử. Hãy tra cứu nguim tử kân hận vừa phải của brom.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị


*

Ngulặng tử kân hận của Brom là :

(overlineA=frac79.50,69+81.49,31100approx79,98u)

Vậy Ngulặng tử kân hận vừa phải của Brom là(79,98u)


*

Nguim tử khối mức độ vừa phải của Br là:

(overlineA=frac79.50,69+81.49,3150,69+49,31=frac7998,62100=79,9862)

Vậy nguyên tử kăn năn vừa đủ của Br là 79,9862


Trong tự nhiên và thoải mái Br tất cả 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chỉ chiếm 54,5% số nguim tử. Tìm trọng lượng nguyên ổn tử vừa phải của Br.

A. 79,91.

B.80,09.

C.80,72.

D.79,10.


Đáp án A

Khối lượng nguim tử vừa phải của Br là

MBr = ( 79 . 54 , 5 + 81 ( 100 - 54 , 5 ) ) / 100 = 79 , 91


Trong tự nhiên và thoải mái Fe có 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57sắt chiếm 2,2% và 58sắt chiếm phần 0,28%. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% với 81Br chiếm 49,31%.

Thành phần % khối lượng của 56sắt trong FeBr3 là

A. 17,36%.

B.18,92%.

C.27,03%.

D.27,55%.


Đáp án A

• Kân hận lượng ngulặng tử vừa đủ của Fe là

Msắt = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.Kăn năn lượng trung bình của Br là

MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.Phần trăm cân nặng của 56Fe trong FeBr3 là

*


Trong thoải mái và tự nhiên kali bao gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% cùng đồng vị 40K chỉ chiếm 0,012% với đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br cùng 81Br cùng với nguyên ổn tử khối vừa đủ của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K vào KBr là

A. 30,56%.

B.

Xem thêm: Tả Cây Đào Lớp 6 Hay Nhất - Bài Văn Tả Cây Hoa Đào Ngày Tết Lớp 6

29,92%.

C.31,03%.

D.30,55%.


Đáp án D

%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Kăn năn lượng ngulặng tử vừa đủ của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Kăn năn lượng ngulặng tử vừa phải của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần Xác Suất của 39K trong KBr là

*


Mọi bạn giúp e với..Mai đánh giá r

A/ngulặng tử khối mức độ vừa phải của nguyên tố Brom là 79,92%.vào tự nhiên ,nguyên tố Brom có nhị đồng vị.biết(số kăn năn 79,số hiệu nguyên tử 35 Br)chiếm 54%.tìm số khối hận A của đồng vị trang bị 2

B/cho 1 sừng dịch chứa 8,19g muối hạt NaX(X là halogen)chức năng với 1 lượng dư AgNo3 chiếm được 20,09 kết tủa .Hãy tìm kiếm nguim tử khối hận của X.


Brom bao gồm 2 đồng vị : Br 35 79 các chất 50,7%; Br 35 81 các chất 49,3% (đối với tổng cân nặng của brom từ bỏ nhiên).

Hãy tính ngulặng tử kân hận vừa đủ A của brom.

(Coi nguim tử kăn năn trùng cùng với số khối).


Biết trong thoải mái và tự nhiên brom gồm 2 đồng vị là 79br với 81br, nguyên tử khối vừa phải của Brom là 79,91. Tìm số nguim tử của từng đồng vị vào tổng cộng 4000 nguyên tử Brom.


điện thoại tư vấn tỉ lệ Tỷ Lệ số ngulặng tử (^79Br) là (xleft(\% ight)), tỉ lệ thành phần Phần Trăm số ngulặng tử của (^81Br) là (100-xleft(\% ight))

Nguim tử kăn năn trung bình:

(overlineA=frac79x+81left(100-x ight)100=79,91Rightarrow x=54,5left(\% ight))

Trong 4000 nguyên tử Brom, số nguyên ổn tử đồng vị (^79Br) là (frac54,5.4000100=2180left( extngulặng tử ight))

Nên số nguim tử đồng vị (^81Br) là (4000-2180=1820left( extngulặng tử ight))


Nguyên tử khối hận vừa đủ của nguyên tố R là 79,91. Trong tự nhiên và thoải mái R tất cả 2 đồng vị bền. Biết đồng vị R 7 79 chiếm phần 54,5%. Số khối hận của đồng vị máy hai là:

A.80

B.81

C.82

D.83


Trong tự nhiên và thoải mái, đồng có 2 đồng vị Cu 63 và Cu 65 . Biết Cu 63 chiếm 73% số nguyên tử. Ngulặng tử khối mức độ vừa phải của đồng là

A. 64.

B. 63.

C. 65.

D. 63,54


Trong thoải mái và tự nhiên magie gồm 3 đồng vị bền 24Mg chỉ chiếm 78,99%, 25Mg chỉ chiếm 10,00% với 26Mg. Nguyên ổn tử kăn năn vừa phải của Mg là

A. 24,00.

B.24,11.

C.24,32.

D.24,89.


Đáp án C

Nguim tử kân hận vừa đủ của Mg là

MMg = ( 24 . 78 , 99 + 25 . 10 + 26 . 11 , 01 ) / 100 = 24 , 3202Chuyên mục: