Unit 12 lớp 11: language focus

     

Bài họcUnit 12 lớp 11 "The Asian Games"phần Language Focuschỉ dẫn những emôn tập mệnh đề quan hệvới điểm ngữ pháp mớirút gọn gàng đại trường đoản cú tình dục.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 11: language focus


1. Pronunciation Unit 12 lớp 11

2. Grammar Unit 12 lớp 11

2.1. Exercise 1 Unit 12 lớp 11

2.2. Exercise 2 Unit 12 lớp 11

2.3. Exercise 3 Unit 12 lớp 11

3. Practice Task 1

4. Practice Task 2

5. Multiple-choice

6. Conclusion


*


Listen & repeat(Lắng nghe cùng kể lại)

*

Practise reading aloud these sentences(Thực hành gọi khổng lồ những câu sau.)

1. There was a svào man on the street at night.

2. The strong man looked very strange.

3. He was holding an ice-cream in one hand, và a rubber doll in the other h&.

4. The man was eating the ice-cream, squeezing the doll & it was squeaking.

5. The man was screaming while walking to the square.

6. Notoàn thân knew why he was doing the strange things.

Tạm dịch

1. Vào buổi tối gồm một bạn bầy ông mạnh bạo trên đường phố.

2. Người đàn ông mạnh khỏe trông cực kỳ kỳ lạ.

3. Ông ta nỗ lực một que kem một tay, và một bé búp bê bằng cao su trên tay sót lại.

4. Người lũ ông đã nạp năng lượng kem, ôm con búp bê vào lòng với nó sẽ kêu.

5. Người bầy ông vẫn la hét trong những khi đi dạo tới trung tâm vui chơi quảng trường.

6. Không ai biết tại sao ông lại làm cho đều điều kỳ dị này.


2. Grammar Unit 12 lớp 11


2.1. Exercise 1 Unit 12 lớp 11


Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box lớn make a relative sầu clause without a relative pronoun(Hoàn thành từng câu sau, áp dụng một câu phù hợp vào form để triển khai một mệnh đề quan hệ giới tính mà lại ko buộc phải đại trường đoản cú quan lại hệ)

*

1. Have you found the bike_____?

2. Most of the classmates_____couldn"t come.

3. The short stories_____were very funny.

4. The dictionary_____is expensive sầu, but very interesting.

5. I didn"t lượt thích the man_____.

6. The beef_____was really delicious.

Guide to answer

1.Have sầu you found the bike you lost?

(Quý khách hàng đang tra cứu thấy dòng xe đạp điện cơ mà chúng ta làm mất chưa?)

2.Most of the classmates he invited to lớn the birthday party couldn"t come.

(Hầu hết chúng ta cùng lớp cơ mà anh ấy mời mang lại dự buổi tiệc sinch nhật hầu hết quan trọng mang lại.)

3.The short stories John told were very funny.

(Câu cthị trấn ngắn thêm nhưng mà John kể khôn cùng bi đát cười cợt.)

4.The dictionary I bought yesterday is expensive sầu, but very interesting.

(Quyển trường đoản cú điểm cơ mà tôi tải ngày hôm qua khôn cùng đắt, tuy thế siêu thú vị.)

5.I didn"t lượt thích the man we met this morning.

(Tôi không say đắm bạn lũ ông họ gặp mặt sáng ngày hôm nay.)

6.The beef we had for lunch was really delicious.

(Thịt bò mà bọn họ ăn trưa ni đích thực vô cùng ngon.)


2.2. Exercise 2 Unit 12 lớp 11


Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box lớn make a relative clause with a preposition(Hoàn thành mỗi câu sau, áp dụng một câu tương thích vào form để triển khai một mệnh đề quan hệ tình dục với một giới từ)

*

1.I enjoy my job because I lượt thích the people ..............

2.The dinner các buổi tiệc nhỏ...............wasn"t very enjoyable.

3.The house .............. is not in good condition.

4.I wasn"t interested in the things ...............

5.He didn"t get the job ................

6.The bed ............... was very modern.

Guide lớn answer

1.I enjoy my job because I like the people I work with.

(Tôi yêu thương các bước của chính mình chính vì tôi mê thích những người dân thao tác thuộc.)

2.The dinner tiệc nhỏ we went to wasn"t very enjoyable.

(Bữa tiệc buổi tối mà lại Cửa Hàng chúng tôi cho dự ko hoan lạc cho lắm.)

3.The house we"re living in is not in good condition.

(Ngôi bên mà lại bọn họ đang sinh sống và làm việc không hề vào tình trạng tốt nữa rồi.)

4.I wasn"t interested in the things they were talking about.

(Tôi không hứng thụ với hầu như gì mà họ vẫn nói.)

5.He didn"t get the job he applied for.

(Anh ấy không được nhận vào các bước nhưng anh ấy sẽ xin.)

6.The bed I slept in was very modern.

(Cái nệm nhưng tôi ngủ vô cùng tân tiến.)


2.3. Exercise 3 Unit 12 lớp 11


Tichồng (✓) the sentences in which the relative pronoun can be omitted(Đánh vệt () vào những câu hoàn toàn có thể lược vứt đại tự quan hệ)

*
0. Are these the keys that you are looking for? (Đây có phải là chùm khóa xe cơ mà ai đang tìm không?)

*
1. The girl who we are going khổng lồ see is from Britain. (Cô gái nhưng mà bọn họ sắp tới chạm chán tới từ Anh.)

*
2. He works for a company that makes cars. (Anh ấy thao tác làm việc cho một công ty chế tạo ô tô.)

*
3. What was the name of the man who you met yesterday? (Tên của người lũ ông trong ngày hôm qua chúng ta gặp gỡ là gì?)

*
4. The table that was broken has now been repaired. (Cái bàn nhưng mà bị gãy tiếng đã có sửa lại.)

*
5. Do you know the girl who he is talking to? (Bạn bao gồm biết cô gái nhưng anh ấy đang nói chuyện với không?)

*
6. This is the novel that I"ve been expecting. (Đây là cuốn nắn tè tmáu nhưng mà tôi vẫn ao ước đợi.)

Guide lớn answer

*


3. Practice Task 1


Rewrite the sentences using relative sầu pronoun(Viết lại câu thực hiện đại từ bỏ quan liêu hệ)

1.I like the dress. Trang is wearing it.

…………………………………………………………….

Xem thêm: Top 10 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Là Trường Công Hay Tư

2.The fish was really delicious. We had it for dinner.

…………………………………………………………….

3.We stayed at a khách sạn. Peter recommended it.

…………………………………………………………….

4.The film was interesting. I watched it on TV last night.

…………………………………………………………….

5.The flat was very old. My family used khổng lồ live in it.

……………………………………………………………

6.The birthday party was too noisy. We went to it.

……………………………………………………………

7.Who was that boy? You were with him this morning.

…………………………………………………………….


4. Practice Task 2


Choose the sentences that the relative sầu pronoun can be omitted(Đánh lốt vào đầy đủ câu cơ mà đại trường đoản cú quan hệ giới tính có thể lược vứt được)

1.We talked about the partywhichSarah wants to lớn organizeformy birthday.

2.To get khổng lồ Frank’s house, take the main roadthatbypasses the village.

3.The paintingswhich, Mr Flowers has in his house are worth around £100,000.

4.Let’s go through the main pointsthathe made in his lecture.

5.He received a low mark forhis essay,whichwas only one page long.

6.Mrs. Richmond,whoyou met at the meeting yesterday, works in television.

7.Don is a friendwhowe stayed with in Australia.

8.In the shop window there’s a signthatsays "Ten per cent off".

9.The couplewholives next to us has sixteen grandchildren.

10.There was littlethatwe could vì lớn help her.


5. Multiple-choice


Để củng cầm cố kỹ năng về từ bỏ vựng cùng ngữ pháp gồm vào Unit 12, mời các em cùng demo sức với đề kiểm tratrắc nghiệm Unit 12 Language FocusTiếng Anh 11 ngaysau đây.

Trắc Nghiệm


6. Conclusion


Qua bài học này những em nên ghi lưu giữ điểm ngữ pháp sau

Relative sầu clauses (Mệnh đề quan lại hệ)

Omission of relative sầu pronouns (Lược quăng quật đại từ quan lại hệ)

Relative sầu clauses(Mệnh đề quan tiền hệ): là một trong những phần của câunó hoàn toàn có thể bao hàm các từ bỏ giỏi gồm cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng làm lý giải rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

The womanwho is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Omission of relative sầu pronouns(Lược bỏ đại trường đoản cú quan liêu hệ)

Lược bỏ đại tự quan hệ tình dục là lược đi hầu như tự "who, whom, which ..." chính là đại từ bỏ quan hệ giới tính.

Đại trường đoản cú quan hệ nam nữ được lược vứt khinó có tác dụng tân ngữ cùng phía trước nó không có vệt phẩy, không tồn tại giới trường đoản cú (whosekhông được bỏ)

This is the bookwhich I buy.

Ta thấywhichlà tân ngữ (chủ tự là "I", rượu cồn từ bỏ là "buy"), vùng trước không có phẩy giỏi giới tự gì cả phải có thể vứt “which” đi

⇒ This is the book I buy.

Lưu ý

Không lược quăng quật đại từ quan hệ giới tính Khi mệnh đề kia bao gồm cất vệt phẩy và bao gồm giới tự phía đằng trước đại trường đoản cú.

This is my book, which I bought 2 years ago. (Mệnh đề có chứa vết phẩy)

This is the housein which I live. (Mệnh đề tất cả giới tự đứng trước đại tự quan tiền hệ)

This is the manwho lives near my house. ("Who" là công ty từ trong mệnh đề quan lại hệ⇒ thiết yếu lược bỏ)


Chuyên mục: Game Tiếng Việt