Unit 14 lớp 12 speaking

     

Unit 14: International Organizations – Tiếng Anh Lớp 12

B. Speaking

B. Speaking Unit 14 Trang 155 SGK Tiếng Anh Lớp 12

Task 1: Read the passage & answer the questions. (Đọc đoạn vnạp năng lượng và trả lời câu hỏi.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 12 speaking

)

*
In front of the WHO, Geneva

WHO

The World Health Organization (WHO) is the United Nations specialized agency for health. It was established on 7 April 1948. WHO’s objective, as mix out in its Constitution, is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. WHO’s main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.

1. What does WHO st& for?

2. When was WHO established?

3. What is its major objective?

4. What are its main activities?

Tạm dịch:

WHO

Tổ Chức Y Tế trái đất (WHO) là 1 tổ chức triển khai chăm ngành Liên Hợp Quốc về y tế. Nó được Thành lập và hoạt động ngày 7 mon Tư năm 1948. Mục tiêu của WHO, nhỏng được đăt ra vì bạn dạng Hiến Pháp của nó, là tất cả những dân tộc bản địa đã có được trình độ y tế tối đa rất có thể được. Những chuyển động thiết yếu của WHO là triển khai hồ hết cuộc nghiên cứu về cải cách và phát triển y học và cải thiện quan tâm y tế nước ngoài.

1. WHO đại diện thay mặt đến mẫu gì?

2. WHO được Thành lập và hoạt động lúc nào?

3. Mục tiêu chính của chính nó là gì?

4. Các hoạt động chính của nó là gì?

Hướng dẫn giải:

1. What does WHO stvà for? (WHO viết tắt là gì?)

Đáp án: WHO stands for World Health Organization. (WHO là viết tắt của World Health Organization.)

2. When was WHO established? (WHO được Thành lập khi nào?)

Đáp án: It was established on April 7. 1948. (Nó được Thành lập vào ngày 7 tháng bốn năm 1948.)

3. What is its major objective? (Mục tiêu chủ yếu của nó là gì?)

Đáp án: Its objective sầu is the attainment by all the peoples of the highest possible màn chơi of health. (Mục tiêu của chính nó là đã đạt được được toàn bộ các dân tộc có mức mức độ khoẻ cao nhất.)

4. What are its main activities? (Các chuyển động chủ yếu của chính nó là gì?)

Đáp án: Its main activities are carrying out retìm kiếm on medical development và improving international health. (Các hoạt động chủ yếu của dự án là nghiên cứu và phân tích cải tiến và phát triển y tế cùng cải thiện mức độ khoẻ quốc tế.)

Task 2: Below is some brier information about two international organizations. Work in pairs. Ask & answer questions about them. (Dưới đây là một vài ba thông tin nthêm về nhì tổ chức triển khai thế giới. Làm Việc từng đôi. Hỏi và trả câu hỏi về chúng.)


UNICEF– Founded: 1948– Headquarters: New York– Aims: to lớn advocate for the protection of children’s rights, khổng lồ help meet their basic needs and help them reach their full potential.– Activities:+ provide supports và funds for the most disadvantaged children – victims of war. disasters and extreme poverty.+ carry out education devel.WWF– Founded: 1961– Head office: New York– Aims: to protect endangered wild animals & their habitat.– Activities:+ carry out research on endangered species.+ collect data on rare & endangered animals and plants.

UNICEF– Năm thành lập: 1948– Trụ sở chính: New York– Mục đích: ủng hộ câu hỏi hảo vệ quyền của thiếu nhi, giúp đáp ứng nhu yếu cơ bản cùng giúp chúng dành được tiềm năng đầy đủ.– Hoạt động:+ Cung cung cấp cung cấp với quỹ mang lại em nhỏ trở ngại nhất: nàn nhân cuộc chiến tranh, thiên tai và khốn cùng.+ Thực hiện lịch trình cải cách và phát triển dạy dỗ mang lại trẻ em.WWF– Năm thành lập: 1961– Vnạp năng lượng phòng chính: New York– Mục đích: bảo đảm động vật hoang dã hoang dã đang lâm nguy với môi trường xung quanh sinh sống của bọn chúng.– Hoạt động:+ Thực hiện Việc nghiền cứu vãn các chủng một số loại sẽ lâm nguy.+ Thu thập tài liệu về cồn thực trang bị quý và hiếm và vẫn lâm nguy.

Hướng dẫn giải:

UNICEF

A: What does UNICEF stand for?

B: It stands for (the) United Nations Children’s Fund.

A: When was it established?

B: In 1948.

A: Where is its headquarters located?

B: In New York.

A: What are its aims?

B: It advocates for the protection of children s rights, to help to lớn meet their basic needs và help them reach their full potential.

A: What are its activities?

B: It provides supports và funds for the most disadvantaged children such as victims of war. disasters and extreme poverty, và carry out education development programs for children.

Tạm dịch:

A: UNICEF có nghĩa gì?

B: Nó là viết tắt của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc.

Xem thêm: Nghị Luận Về Hiện Tượng Nói Tục Chửi Thề, Nghị Luận Xã Hội Về Hiện Tượng Nói Tục Chửi Thề

A: Lúc nào nó được thành lập?

B: Năm 1948.

A: Trụ slàm việc chính đặt ở đâu?

B: Tại Thành Phố New York.

A: Mục đích của nó là gì?

B: Nó ủng hộ bài toán bảo đảm các quyền của trẻ em, góp đáp ứng nhu cầu yêu cầu cơ bản của trẻ cùng góp họ giành được tiềm năng đầy đủ.

A: Các buổi giao lưu của nó là gì?

B: Hỗ trợ với tài trợ mang đến trẻ nhỏ thiệt thòi tốt nhất nlỗi nàn nhân chiến tranh. thiên tai cùng nghèo khó cơ cực, cùng tiến hành những công tác dạy dỗ mang đến trẻ nhỏ.

WWF

A: What does WWF stvà for?

B: It stands for World Wildlife Fund.

A: When was it established?

B: In 1961.

A: Where is its head office located?

B: In Thành Phố New York.

A: What are its aims?

B: Its major aims is khổng lồ protect endangered wild animals & their habitat.

A: What are its activities?

B: Its main activities are carrying out research on endangered species và collecting data on rare & endangered animals & plants.

Tạm dịch:

A: WWF là viết tắt của trường đoản cú gì?

B: Nó là viết tắt của World Wildlife Fund.

A: Nó được thành lập lúc nào?

B: Năm 1961.

A: Trụ slàm việc bao gồm của nó nằm ở vị trí đâu?

B: Ở New York.

A: Mục đích của nó là gì?

B: Mục đích chủ yếu của chính nó là bảo đảm an toàn những loài động vật hoang dã hoang dại bao gồm nguy hại giỏi chủng cùng môi trường thiên nhiên sống của bọn chúng.

A: Các hoạt động vui chơi của nó là gì?

B: Hoạt động chủ yếu của chính nó là tiến hành phân tích về những loài gồm nguy cơ tiềm ẩn giỏi chủng cùng thu thập tài liệu về các loại động vật hoang dã cùng thực đồ gia dụng quý và hiếm tất cả nguy hại tốt chủng.

Task 3: Tell a partner what you know about one of the above mentioned international organizations. Use the information from Tasks 1 và 2. (Kể cho 1 bạn thuộc học tập đầy đủ gì em biết về 1 trong các nhị tổ chức nước ngoài được kể đến ở bên trên. Dùng ban bố sinh hoạt Task 1 cùng 2.)

Hướng dẫn giải:

A: Do you know anything about WWF?

B: OK. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in Thành Phố New York. Its aims are to lớn protect endangered wild animals and their habitats. WWF ‘s main activities are to lớn carry out research on endangered species & collect data on rare và endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have sầu been saved & preserved in reserves.

Tạm dịch:

A: quý khách gồm biết những gì về WWF không?

B: Có. Thứ tuyệt nhất, thương hiệu của chính nó là viết tắt của World Wildlife Fund. Tổ chức này được thành lập năm 1961, tất cả trụ sở chủ yếu tại Thủ đô New York. Mục đích của nó là nhằm bảo đảm động vật hoang dã nguy cấp cho với môi trường xung quanh sống của bọn chúng. Các chuyển động bao gồm của WWF là triển khai những nghiên cứu và phân tích về những loại tất cả nguy hại hay chủng cùng thu thập tài liệu về thực vật và động vật hoang dã quý và hiếm. Cho đến lúc này, nhờ vào các buổi giao lưu của nó, một số trong những lượng béo những động vật nguy cấp đã có được cứu cùng bảo đảm trong dự trữ.

Cách giải khác

I am going lớn tell you about the WWF. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to lớn protect endangered wild animals & their habitats. WWF’s main activities are to lớn carry out research on endangered species and collect data on rare & endangered plants and animals. So far, thanks to lớn its activities, a large number of endangered animals have been saved & preserved in reserves.

Tạm dịch:

Tôi đang kể cho mình nghe về WWF. trước hết, tên của nó là viết tắt của World Wildlife Fund. Tổ chức này Thành lập năm 1961, có trụ snghỉ ngơi thiết yếu trên Thủ đô New York. Mục đích của nó là bảo vệ những loại động vật hoang dã hoang dã có nguy hại tuyệt chủng cùng môi trường xung quanh sống của chúng. Hoạt rượu cồn chủ yếu của WWF là thực hiện phân tích về những loại gồm nguy cơ tốt chủng và tích lũy dữ liệu về những loại rượu cồn thực trang bị quý hiếm có nguy cơ xuất xắc chủng. Cho đến thời điểm này, nhờ những hoạt động vui chơi của nó, một số trong những lượng mập những loài động vật bao gồm nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng đã làm được cứu vớt và bảo đảm trong những khu bảo đảm.

Hướng dẫn giải bài tập B. Speaking Unit 14 Trang 155 SGK Tiếng Anh Lớp 12. Xem Hướng Dẫn giải Task 1, Task 2, Task 3 B. Speaking Unit 14 Tiếng Anh Lớp 12.


Các nhiều người đang coi B. Speaking Unit 14 Trang 155 SGK Tiếng Anh Lớp 12 ở trong Unit 14: International Organizations trên Tiếng Anh Lớp 12 môn Tiếng Anh Lớp 12 của smarthack.vn. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Chuyên mục: Game Tiếng Việt