Unit 6 lớp 11 writing

     

1. Which are the causes & which are the effects of global warming. Complete the diagram w ith the ideas below.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 writing


(Các ngulặng nhân cùng kết quả của hiện tượng lạ nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng những ý nêu dưới.)


*

*

Tạm dịch:

1. Bệnh tật cùng tử vong tương quan cho nhiệt độ nóng, và sự lây lan của các bệnh dịch truyền nhiễm

2. Khí thải carbon dioxide từ những việc đốt nhiên liệu hoá thạch trong những nhà máy năng lượng điện với xe pháo gồm cồn cơ

3. Sự tan tung băng tại Bắc cực và mực nước biển cả dưng cao

4. Thiệt sợ mang đến khu đất nông nghiệp trồng trọt, gỗ cùng giấy

5. Người vô gia cư

6. Mô hình tiết trời rất đoan nhỏng bão to, sóng rét, bè phái lụt với hạn hán

7. Việc áp dụng phân bón hoá học gia tăng bên trên khu đất tdragon trọt

8. Sự tuyệt chủng bên trên diện rộng lớn của những loài

9. Thiếu nước với lương thực


2. Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstem some possible solutions.


(Làm bài bác tập theo cặp. Thảo luận với lập dàn bài bác dựa trên các ý tưởng phát minh nghỉ ngơi bài tập 1. Suy suy nghĩ tìm kiếm một số chiến thuật tương thích.)


*

*

Hướng dẫn giải:

1. Introduction (Introduce the topic and the main nội dung of the essay)- one of the biggest issues facing humans nowadays- caused mainly by humans- most catastrophic effects on humans- humans have sầu khổng lồ take actions lớn reduce the risks- the essay will discuss the causes và effects, và possible solutions

2. What global warming is & its causes - the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhous gases in the atmosphere- causes:+ carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels+ deforestation for farmlvà, wood and paper+ increasing use of chemical fertilizers on croplands

3. Effects of global warming - heat-related illnesses & death, & spread of infectious diseases- melting of polar ice caps & rising of sea level- extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods và droughts- widespread extinction of species

4. Some possible solutions - reducing energy use- planting trees or plants- using green methods of transport

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)


Tạm dịch:

1. Giới thiệu (Giới thiệu chủ thể cùng nội dung chủ yếu của bài luận)- một trong số những sự việc lớn nhất nhưng mà con tín đồ cần đương đầu hiện nay nay- đa phần tạo ra vị bé người- phần đa hậu quả thảm khốc độc nhất trên người- bé bạn buộc phải hành vi nhằm giảm rủi ro- chia sẻ sẽ bàn luận về những nguyên ổn nhân với các cảm giác, và những chiến thuật khả thi

2. Sự tăng cao lên trái đất là gì với nguim nhân của chính nó (Hiện tượng tăng cao lên thế giới là gì, trung tâm chính)- sự ngày càng tăng nhiệt độ trung bình của trái khu đất bởi sự tăng thêm của khí trong thai khí quyển- Ngulặng nhân:+ lượng khí thải CO2 từ các việc đốt nhiên liệu hóa thạch+ nàn phá rừng đối với đất nông nghiệp, mộc với giấy+ Tăng cường thực hiện phân bón hoá học tập bên trên đất tdragon trọt

3. Ảnh hưởng của sự việc nóng dần lên toàn cầu- bệnh dịch và tử vong liên quan đến nhiệt độ, với sự lây truyền của các dịch truyền nhiễm- sự chảy rã của nón Bắc cực với mực nước biển lớn dâng cao- các mô hình tiết trời cực đoan nlỗi bão lớn, sóng sức nóng, tập thể lụt với hạn hán- sự giỏi khử của loài

4. Một số chiến thuật hoàn toàn có thể - bớt áp dụng năng lượng- tdragon cây hoặc gây rừng- sử dụng những phương thức vận chuyển xanh

5. Kết luận (Tóm tắt các điểm chủ yếu cùng nêu ý kiến của bạn)


3. Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline & your notes in 2.


(Hãy viết một bài luận dài từ bỏ 160-180 từ, sử dụng các phương pháp mô tả ngơi nghỉ vỏ hộp dưới, dàn bài cùng phần ghi chnghiền làm việc bài xích tập 2)


*

Hướng dẫn giải:

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human dem& for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have sầu led lớn the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we bởi vì not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warnning, its causes & effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due lớn the increase of greenhouse gases lượt thích carbon dioxide, carbon monoxide, methane & others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farml&, wood và paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods và hight tides. Under extreme weather conditions, people have sầu to suffer heat-related illnesses & infectious diseases.

Global wanning is seriously affecting our life on Earth in many ways, so everyone of us should bởi something to lớn reduce it. Begin at trang chủ by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking và biking to lớn work are green methods of transport, good for health.

Xem thêm: Soạn Âm Nhạc Lớp 6 Tiết 23: Ôn Tập Đọc Nhạc Lớp 6 : Ngày Đầu Tiên Đi Học

In conclusion, global warming is throating human beings & millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us & because of this great attent should be paid lớn environmental problems. Taking small but effective sầu actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place lớn live.


Tạm dịch:

Một trong những sự việc lớn số 1 nhưng mà bé fan yêu cầu đương đầu hiện thời là sự nóng dần lên thế giới. Trái khu đất đã lạnh lên: nhiệt độ nóng hơn đã tạo ra sự thay đổi khí hậu trên toàn nhân loại. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người vẫn tạo thêm lập cập, nhất là làm việc những nước sẽ cải tiến và phát triển. Các hoạt động vui chơi của nhỏ tín đồ sẽ mang tới triệu chứng ô nhiễm môi trường, doạ đe mang đến điều kiện sinh sống của hàng nghìn loại, bao gồm cả nhỏ người. Nếu chúng ta không tồn tại hành động nhằm giảm bớt phần đa khủng hoảng rủi ro bây giờ, đông đảo tác động ảnh hưởng của sự nóng dần lên trái đất so với bọn họ sẽ ngày dần nghiêm trọng hơn. Bài luận đã bàn bạc về sự việc lưu ý trái đất, nguyên nhân với những hiệu ứng của nó với khuyến cáo một trong những giải pháp cho nó.

Sự nóng dần lên thế giới là sự việc gia tăng ánh sáng trung bình của trái khu đất vì chưng sự ngày càng tăng khí bên kính nhỏng carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan với những chất khác vào khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường xung quanh bằng phương pháp đốt nguyên nhiên liệu hoá thạch; chặt cây mang lại đất NNTT, mộc với giấy; tăng cường thực hiện phân hoá học trên đồng cỏ ... Hoạt cồn của nhỏ người có rất nhiều kết quả rất lớn đối với cuộc sống trên trái khu đất. Chúng tôi đang tận mắt chứng kiến hầu như cơn sốt, sóng thần, hạn hán, đồng minh lụt và tbỏ triều cao. Trong ĐK thời tiết cực đoan, fan dân đề nghị chịu đựng đựng các căn bệnh tương quan cho sức nóng và những dịch truyền nhiễm.

Sự biến đổi thế giới vẫn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho cuộc sống của bọn họ bên trên Trái Đất bằng nhiều cách thức, vì chưng vậy tất cả hồ hết tín đồ vào chúng ta cần có tác dụng gì đấy để bớt tđọc nó. Bắt đầu ở trong nhà bằng phương pháp giảm áp dụng năng lượng: rút ổ điện toàn bộ các lắp thêm năng lượng điện tử lúc không thực hiện, tránh bật đèn vào ban ngày, núm vào kia thực hiện tích điện khía cạnh trời; tiết kiệm ngân sách nước sạch; trồng cây hoặc tdragon thức ăn uống của riêng biệt bản thân. Đi bộ và đi xe đạp để triển khai Việc là hầu hết phương tiện giao thông gần gũi với môi trường, xuất sắc cho sức khoẻ.

Tóm lại, sự nóng lên trái đất đã rình rập đe dọa nhỏ fan cùng hàng ngàn loài trái đất. Trái đất là khu nhà ở tầm thường mang lại tất cả bọn họ cùng vì sự đặc biệt quan trọng bự này yêu cầu chú ý toàn bộ các vấn đề môi trường. Thực hiện tại các hành động nhỏ tuy thế có tác dụng nlỗi giảm áp dụng năng lượng, tiết kiệm ngân sách tài nguyên vạn vật thiên nhiên, tdragon hoa cỏ hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải đường bộ thân mật và gần gũi với môi trường hoàn toàn có thể tạo cho trái khu đất trở thành một chỗ tốt rộng để sinc sinh sống.


Chuyên mục: